česky deutsch <<< >>>

Kamenolom Kuchařík

Geologie a využití nerostných surovin

Mezi užitkovými nerosty na území Prahy a jižních oblastí Středočeského kraje mají zvláštní význam svrchnosilurské až spodnodevonské vápence barrandienského paleozoika. Z hlediska litologie (nauky u usazených horninách) mají několik rozdílných typů, které se značně liší svým charakterem a chemickým složením. Možnosti jejich využití jsou dány především chemickým složením, celkovou čistotou a obsahem a složením příměsí. Tyto vápence jsou tradiční surovinou k výrobě vápna a cementu, z méně kvalitních barrandienských vápenců se však od poloviny 60. let 20. století vyrábí i drcené kamenivo pro stavební účely. V kamenolomu Kuchařík je vápenec uložen v horizontálně orientovaných, zvlněných vrstvách. Vyskytují se zde vápence kotýské (k výrobě slabě hydraulických vápen), koněpruské (vyznačují se chemickou čistotou), slivenecké (k výrobě vzdušného vápna a k odsiřování elektráren), loděnické (k výrobě hydraulických vápen), řeporyjské (k výrobě středně hydraulických vápen a cementu), dvorecko-prokopské (k výrobě hydraulických vápen a cementu) a zlíchovské (k výrobě středně až silně hydraulických vápen i k výrobě přírodních cementů. Řeporyjské a zlíchovské vápence se v kamenolomu Kuchařík vyskytují jen v malém množství. Vytěžené vápence se zpracovávaly v Radotínské cementárně.

Horizontálně uspořádané zvlněné vrstvy různých druhů vápenců

Vrstvy různých druhů vápenců

GPS pozice

N 49° 58.317', E 14° 15.183'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Leona Kupčíková
e-mail:leona.kupcikova@taggmanager.cz
http://www.dohaje.cz