česky english deutsch <<< >>>

Odval Dolu Vítek/Václav

Společenstva bezobratlých

Na biotopu nalezneme například běžné druhy měkkýšů, jako je hlemýžď zahradní a páskovka hajní. Žije zde také několik druhů mravenců, např. zvláště chráněný mravenec trávní. Na odvalu se vyskytují také běžní zástupci řádu brouku. Z řádu motýlů zde bylo dokumentováno 29 druhů, mimo jiné bělásek ovocný, uvedený v Červeném seznamu bezobratlých České republiky a dále velice atraktivní babočka osiková.

Babočka kopřivová

Babočka osiková (Nymphalis antiopa) Babočka osiková je denní motýl z čeledi babočkovitých. Druh patří mezi poměrně hojné a není zvláštně chráněn legislativou a není uveden v Červeném seznamu. Rozpětí křídel je až 8 cm.

Babočka osiková je velmi nápadný, poměrně velký a snadno rozpoznatelný druh motýla. Křídla jsou tmavá, tmavě hnědé až tmavě vínové barvy s charakteristickým krémovým lemem. Na líci je lem doplněn cca 15 modrými skvrnami. Pro svou tmavou barvu si vysloužila lidové pojmenování Černopláštník. Housenka má tmavě šedou až černou barvu. Na hřbetě má červené skvrny. Je pokryta ostny. Babočka osiková patří k prvním motýlům, které můžeme na jaře spatřit. Motýli přezimují jako dospělci v dutinách stromů a ti pak na jaře vylétají. Housenka není, co se týče potravy příliš vybíravá. Kromě listí topolů konzumuje i listí vrb, jilmů či břízy. Ekologicky je tento druh vázán na lesní světliny, lemy a cesty, často se vyskytuje i v zahradách.

Ohrožené a zvláště chráněné druhy bezobratlých živočichů

Mravenec trávní (Formica pratensis) Mravenec trávní je největším druhem tzv. lesních mravenců, se kterými se můžeme setkat na území České republiky. Vzhledem je velmi podobný příbuzným druhům, mravenci lesnímu a mravenci lesnímu menšímu i dalším druhům podrodu Formica. Mravenec trávní je rozšířený po celé Evropě, i když na Britských ostrovech pravděpodobně vyhynul. V Česku je hojný na celém území, na rozdíl od ostatních lesních mravenců preferuje světlé lesy a otevřenou krajinu, žijí na loukách, pastvinách, ladech i příkopech. Mraveniště bývají nízká a plochá, kupovitá hnízda jsou často ve středu propadlá. Materiálem pro jejich stavbu jsou suchá stébla trávy, větvičky, hrudky půdy nebo kamínky. Na okrajích lesů někdy tvoří kolonie o několika hnízdech.

Bělásek ovocný (Aporia crataegi) Bělásek ovocný je motýl čeledi běláskovitých. Vyniká výrazným černým žilkováním bílých křídel, přední křídlo dorůstá délky 28 – 35 mm. Jeho biotopem jsou křoviny a lesostepi s výskytem živných rostlin. Dříve byl rozšířený i v ovocných sadech, kde byl ale považován za škůdce. Stavy běláska ovocného jsou značně proměnlivé, v minulosti docházelo ke značným výkyvům. Vysvětlení tohoto jevu není zcela zřejmé, pravděpodobně je však citlivý na některé používané pesticidy. V současnosti je hojný v Čechách, kde se vyskytuje zejména na ruderalizovaných stanovištích, jako je toto. Na Moravě naopak zcela chybí.

GPS pozice

N 50° 10.402', E 14° 9.479'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Richard Žižka
e-mail:rzizka@taggmanager.cz
http://www.dohaje.cz