česky english deutsch <<< >>>

Odval Dolu Vítek/Václav

Společenstva rostlin

Lokalita je floristicky méně zajímavá, ale vegetačně pestrá. Bylo zde nalezeno celkem 125 druhů rostlin, z toho 34 druhů dřevin tvořících keřové a stromové patro. Na okrajích je odval pokryt přirozenou náletovou vegetací s dominantní břízou bělokorou. Směrem ke Cvrčovicím je součástí keřového patra slivoň obecná a slivoň třešňová, ve stromovém patru je častá třešeň obecná. Členitý reliéf vzniklý nasypáním haldy umožnil vznik křovinatých strání s růží šípkovou, trnkou obecnou, bezem černým a vývoj xerotermního společenstva na osluněných svazích. Z vzácnějších rostlin se zde vyskytuje mák pochybný evidovaný v Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky.

Bříza bělokorá (Betula pendula) Bříza bělokorá je typickým pionýrským druhem iniciálních stadií ekologické sukcese. Mezi prvními druhy osidluje v narušených územích i substráty, které jsou extrémně chudé živinami. Je to strom dorůstající až 25 metrů výšky. Borka je zamlada hladká, žlutavě nebo načervenale hnědá, později šedavě bílá, loupavá, ve stáří v dolní části kmene rozpukaná. Větve nižších řádů jsou často převislé. Čepel listu je trojúhelníkovitě vejčitá až kosníkovitá, na okraji pilovitá. Samčí jehnědy za květu dlouhé 3 – 7 cm, samičí jsou dlouhé 1 – 2 cm a zpočátku vzpřímené. Plodem jsou nažky. Strom kvete od dubna do května.

Vrbovka úzkolistá a bříza bělokorá

Ohrožené a zvláště chráněné druhy cévnatých rostlin

Mák pochybný (Papaver dubium) Mák pochybný je jednoletá bylina ronící ze všech částí bílé nebo krémové mléko, které je po zaschnutí tmavožluté, hnědé až černé. Lodyhu má přímou, 50 – 100 cm vysokou, od báze větvenou. Přízemní a dolní lodyžní listy jsou dlouze řapíkaté, horní téměř přisedlé. Ve větší části Evropy roste na okrajích komunikací, rumištích, případně i v polních kulturách. Kvete od června do srpna. Na Slovensku je kriticky ohroženým druhem, který je chráněn i zákonem.

Mák pochybný – autor: I, Griensteidl

Pro experty

Ochranářsky cenné jsou výskyty přirozených xerotermních společenstev na nepřirozeném substrátu a reliéfu (T3.4). Zjištěné jednotky: X7f – Arction/Aegopodion – vysoké porosty vytrvalých nitrofilních plevelů. X12b – Spol. Betula pendula-Orthilia secunda – travnaté březiny. X8 – Balloto-Sambucion/rude­ralizované typy Berberidion – ruderální nitrofilní křoviny. X12e – Betula-Robinia-Tilia cordata-Acer platanoides – nitrofilní ruderální listnaté lesy. T3.4 – Bromion – širokolisté xerotermní trávníky. Výrazná geomorfologická členitost odvalu je příčinou vyšší biotopové diverzity.

GPS pozice

N 50° 10.415', E 14° 9.606'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Richard Žižka
e-mail:rzizka@taggmanager.cz
http://www.dohaje.cz