česky english deutsch <<< >>>

Odval Dolu Vítek/Václav

Rekultivace území

Odval nebyl rekultivován klasickými technickými a biologickými postupy. Na tělese probíhá úspěšný proces přirozené ekologické sukcese – přirozený návrat rostlin a živočichů. Kolem roku 1985 byla část odvalu odtěžena neznámou osobou. Již od roku 1993 zde dochází k vytváření černých skládek nejrůznějšího odpadu, který je zde ukládán v rozporu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.

V roce 2002 byla ukončena likvidace starého důlního díla a v letech 2011 a 2012 došlo k jeho technickému zajištění.

Zhruba od roku 2010 je halda cílem návštěvníků, kteří zde pravidelně provozují neorganizovaný motokros. Tyto aktivity vedou k určitým změnám povrchových struktur a dá se říci, že přispívají ke zvyšování geomorfologické diverzity terénu. V podstatě pozitivním důsledkem je blokování ekologické sukcese opakovaným rozrušováním vegetačního krytu v bylinném a keřovém patru. Negativním doprovodným faktorem je však přítomnost většího počtu starých pneumatik, které motocyklisté používají jako umělé překážky.

Technické zajištění starého důlního díla

V minulých letech se objevovaly záměry odtěžit těleso odvalu a využít materiál k terénním úpravám. Následovat měla rekultivace lokality a její zalesnění.

Druhou možností byla postupná sanace odtěžovaných partií a rekultivace odvalu. Odhadované náklady na sanaci činily 550.000,– Kč.

Dalším projednávaným způsobem využití lokality mělo být zřízení a provozování skládky odpadů. Všechny uvedené záměry jsou pro dané území naprosto nevhodné.

Na haldě je provozován motokros

GPS pozice

N 50° 10.396', E 14° 9.659'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Richard Žižka
e-mail:rzizka@taggmanager.cz
http://www.dohaje.cz