česky english deutsch >>>

Odval Dolu Vítek/Václav

Obce Cvrčovice a Stehelčeves

Obec Cvrčovice

Obec Cvrčovice se nachází ve Středočeském kraji, v okrese Kladno, zhruba 5 km severovýchodně od centra Kladna. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1316. Dominantou obce je vodárenská věž, postavená v roce 1933. V obci je větší pekárna, která dodává pečivo pro blízké Kladno.

Průměrná nadmořská výška obce je 329 m n. m. Nadmořská výška osídleného území obce se pohybuje od 300 do 336 m n. m. Nejnižší místo území obce (pravý břeh rybníků osady Čabárna) leží ve výšce 281 m n. m., nejvýše položený je okraj lesa Na Vysokém (352 m n. m.).

Cvrčovice – autor: Miaow Miaow

K 31. 12. 2014 zde žilo 726 trvale bydlících obyvatel. Kromě vlastních Cvrčovic k obci náleží dvě nevelké osady, Ferdinandka a Čabárna.

Na jihu a jihozápadě přiléhá obec k hranicím města Kladna, respektive jeho předměstí Vrapic (na jihu) a Švermova (na západě). Ze severní strany s Cvrčovicemi těsně sousedí obec Brandýsek, ze strany východní obec Stehelčeves. Podél západní a severní hranice administrativního území obce protéká Týnecký potok.

Obec Stehelčeves

Obec Stehelčeves se nachází ve Středočeském kraji, v okrese Kladno asi 7 km severovýchodně od Kladna. Nejstarší zmínka o vsi pochází z roku 1316, kdy se připomíná jistý Jan ze Stehelčevsi.

K 31. 12. 2014 zde žilo** 804 obyvatel**. Katastrální území Stehelčevsi zaujímá rozlohu 4,98 km² (z toho 3,75 km² zabírá orná půda, 0,11 km² zahrady, 0,08 km² ovocné sady, 0,02 km² trvalé travní porosty, 0,10 km² lesní pozemky, 0,04 km² vodní plochy, 0,11 km² zastavěné plochy a 0,77 km² ostatní plochy).

Stehelčeves – autor: ŠJů (cs:ŠJů)

Vesnice je rozložena v mělkém údolí Dřetovického potoka v nadmořských výškách 270 – 300 m n. m. (průměr 276 m n. m.). Ke Stehelčevsi náleží i budovy někdejšího Středočeského pivovaru (1901 – 1929), stojící o samotě 1,5 km severozápadně při silnici č. III/10140 Vrapice – Brandýsek.

Na návrší nad jihozápadním okrajem obce se rozkládá mohutná Buštěhradská halda. Obec je sídlem Mikroregionu tří potoků, sdružení obcí Stehelčeves, Brandýsek, Cvrčovice, Dřetovice, Libochovičky a Zájezd.

Při východním okraji vsi se nad Dřetovickým potokem zvedá malý pahorek Homolka. Při polní cestě z Vrapic do Cvrčovic fungoval v letech 1841 – 1891 kamenouhelný důl Vítek (Václav). Dnes jej v těchto místech připomínají jen menší haldy hlušiny a násep bývalé vlečky.

Zhruba 900 m východně od dolu Vítek (Václav) byla v letech 1871 – 1873 vyhloubena další šachta (Stehelčeveská jáma), u níž byl později postaven Středočeský pivovar. V současnosti slouží areál bývalého pivovaru drobné obchodní a výrobní činnosti.

Územní začlenění odvalu Dolu Vítek

Odval je dostupný po účelové komunikaci ze silnice III. třídy Vrapice – Cvrčovice (cca 600 m), případně po tělese bývalé vlečky do Cvrčovic k dolu Julius a na Ferdinandku (cca 600 m).

Základní charakteristika odvalu

GPS pozice

N 50° 10.541', E 14° 9.647'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Richard Žižka
e-mail:rzizka@taggmanager.cz
http://www.dohaje.cz