česky english deutsch <<< >>>

Archeologické lokality

Nudvojovice

Nudvojovice leží u brodu přes Jizeru na křižovatce pojizerské stezky s trasou, která směřovala z východu do Mladé Boleslavi. Jizera před Turnovem opouští hluboce zaříznuté údolí a dál pokračuje široce rozevřenou říční nivou. Řeka své koryto v minulosti překládala, o čemž svědčí většinou zarostlá slepá ramena. V okolí Nudvojovic se do Jizery vlévá Odolenovický potok a Libuňka. Známé je osídlení z mladší doby kamenné před 7 tis. let. Archeologické výzkumy objevily kůlové a sloupové jámy vymezující půdorysy budov o šířce 5 m a délce 10 až 15 m. Také kruhové objekty byly zakryty lehkou vertikální konstrukcí. V interiérech byly vyhloubeny stupně pro ohniště a pece. V objektech byly nalezeny úlomky po broušení a štípání kamenných nástrojů. V mladším neolitu byly valouny suroviny sbírány v okolí Jizery.

Štípaný kamenný nástroj z ml. doby kamenné

Štípaný kamenný nástroj z ml. doby kamenné

Do závěru 4. tisíciletí př. n. l., tedy mladší pozdní doby kamenné (eneolitu) spadají pohřební aktivity kultury se šňůrovou keramikou. Oblast Českého ráje a středního Pojizeří byla osídlena etnickou skupinou, která sem přišla z oblasti dnešní Horní Lužice. Další doklady po lidské činnosti v Nudvojovicích jsou z doby bronzové až železné. Tehdy tzv. lid popelnicových polí po sobě zanechal pozůstatky staveb a typické žárové hroby.

Bronzový ostatkový křížek typu enkolpion

Bronzový ostatkový křížek typu enkolpion

Doklady z období středověku sahají nejméně do 12. století, kdy byl na břehu řeky Jizery na ostrohu vyvýšeném cca 10 m nad okolní terén vystavěn kostel svatého Jana Křtitele. Vlastní stavba představuje nevelkou jednolodní budovu velkou přibližně 14×8 m. Při rekonstrukci v roce 1894 byla nalezena cínová krabička se svatými ostatky s pečetí pražského biskupa Daniela II (doba episkopátu 1197 – 1214). Nález svitku ostatků opatřený pečetí biskupa Daniela II. nesouvisí se stávající kostelní stavbou, která patří mezi památky z rané gotiky.

Kostel sv. J. Křtitele

Kostel sv. J. Křtitele

GPS pozice

N 50° 34.936', E 15° 8.151'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz