česky >>>

Odval Dolu Felix – Jan

Obec Otvovice – historie a současnost

Obec Otvovice se nachází ve Středočeském kraji, v okrese Kladno, zhruba 4,3 km jihozápadně od centra Kralup nad Vltavou a 14,1 km severovýchodně od centra Kladna. Geografická poloha je 50°12'42“ severní šířky a 14°16'23“ východní délky. Průměrná nadmořská výška obce je 220 m n. m. Katastrální území Otvovic zaujímá rozlohu 6,17 km² (z toho 3,74 km² zabírá orná půda, 0,19 km² zahrady, 0,09 km² ovocné sady, 0,07 km² trvalé travní porosty, 1,39 km² lesní pozemky, 0,04 km² vodní plochy, 0,11 km² zastavěné plochy a 0,53 km² ostatní plochy). Na severu sousedí se skupinou obcí Kralupy nad Vltavou (části Mikovice a Zeměchy), Olovnice a Slatina. Na jihovýchodě přiléhá k hranicím obce Holubice, na západě k obci Blevice. Na jihu sousedí se skupinou obcí Zákolany, Mozolín a Trněný Újezd. Ve směru od jihozápadu k severovýchodu protéká administrativním územím obce Zákolanský potok. Urbanizované území obce je soustředěno kolem silnice č. II/101 Kladno – Kralupy nad Vltavou, která vede podél levého břehu Zákolanského potoka. Administrativním územím obce vede železniční trať č. 093 Kladno – Kralupy nad Vltavou. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1228, kdy Anežka Přemyslovna Otvovicím potvrdila placení desátku klášteru Sv. Jiří na Hradčanech. Ve středověku patřily Otvovice převážně církevním držitelům. V roce 1420 je vlastnili husitští vladykové. Od 15. století byly postupně součástí panství Buštěhrad, Zvoleněves a Mikovice. Koncem 17. století se v této oblasti začaly otevírat kamenouhelné doly a v letech 1802 a 1815 zde zahájily provoz dvě sklářské hutě. Vlastní školu obec postavila již v roce 1859. Za pozornost stojí kaple Sv. Prokopa, která byla postavena v pseudogotickém slohu v roce 1846.

Územní začlenění odvalu
 okres: Kladno
 obec: Otvovice
 katastrální území: Otvovice (716987)
 list mapy: 12–23 (Kladno), resp. 12–23–05
 souřadnice odvalu: 50°12'25.553"N, 14°15'32.088"E Odval je dostupný po účelové komunikaci ze silnice II. třídy Kladno – Kralupy nad Vltavou č. 101 (cca 240 m).

Základní charakteristika odvalu
 tvar odvalu: nepravidelný jehlan modifikovaný tvarem původního erozního zářezu
 plocha odvalu: cca 1,20 ha
 max. výška odvalu: cca 12 m
 objem odvalu: cca 0,14 mil. m3
 druh pozemků: ostatní plocha
 č. parcel: 521/4; 527/1; 542/1; 542/3; 542/4; 542/5
 vlastník pozemků: JHJ alu, s.r.o. (IČ: 26199181); Lesy ČR, s.p. (IČ: 42196451)
 rok zahájení sypání odvalu: 1808
 rok ukončení sypání odvalu: 1965

Začlenění odvalu bývalého Dolu Felix – Jan do kulturní krajiny Otvovic

GPS pozice

N 50° 12.250', E 14° 15.330'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Richard Žižka
e-mail:rzizka@taggmanager.cz
http://www.dohaje.cz