česky >>>

EVL Drhleny

Biota

Biota

Biotu lokality tvoří cidofilní bučiny, subkontinentální borové doubravy, boreokontinentální bory, smrkové monokultury, štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin, mokřadní vrbiny, mokřadní olšiny, rákosiny, vegetace vysokých ostřic, mezotrofní i eutrofní vegetace bahnitých substrátů, makrofytní vegetace mělkých stojatých vod.

Vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum) obývá následující typické biotopy: jeskyňky, dutiny a vodorovně orientované zářezy „police“ v pískovcových skalních stěnách, zejména ve spodních částech skalních masivů na dně roklí, vyznačujících se stabilním mikroklimatem /poměrně vysokou vlhkostí vzduchu a nízkým kolísáním teplot/ což je dáno zřejmě velkou tepelnou setrvačností do terénu zapuštěných pískovcových masivů a jejich vysokou propustností pro vodu.

Při jisté míře zevšeobecnění lze říct, že druh je součástí biotopů štěrbinové vegetace silikátových skal a drolin. Osídluje zejména skály zastíněné lesem, jedná se o acidofilní bučiny, subkontinentální borové doubravy, ale zde zejména o smrkové monokultury.

Základní informace

Lokalita se nachází v JZ části CHKO Český ráj, v katastrálním území obce Suhrovice, 0,5 km JV od obce Nová Ves nad Drhlenským rybníkem. Území má charakter kaňonovitého úzkého zalesněného údolí s rybníkem a bažinami. Předmětem ochrany je vláskatec tajemný.

Geologické podloží lokality tvoří kvádrové pískovce, území je součástí SV části Jičínské pahorkatiny. Reliéf představuje erozní údolí vytvořené v mladším pleistocénu říčkou Kněžmostkou a jejími přítoky v tektonicky predisponovaném místě. Při jeho utváření došlo k proříznutí kvádrových pískovců svrchně turonského až coniackého stáří až na podložní svrchně turonské jílovce svrchní křídy.

GPS pozice

N 50° 30.083', E 15° 4.255'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea o.s.
Marek Lédl
e-mail:info@envidea.cz
http://www.envidea.cz