česky <<< >>>

EVL Podtrosecká údolí

Sekavec písečný

Sekavec písečný

Sekavci žijí v tocích v místech s pomaleji tekoucí vodou a písčitým, hlinitým, jílovitým, zřídka kamenitým dnem a řídkým zárostem vegetace. Sekavec žije jednotlivě. Během dne leží obvykle částečně s hlavou nad substrátem nebo je v něm zcela ukrytý. Ve vodě s nedostatkem rozpuštěného kyslíku se uchyluje ke střevnímu dýchání.

Jako potrava mu slouží vodní bezobratlí (korýši, larvy hmyzu) ale i detrit a některé druhy řas. Potravu nasává společně se substrátem, separuje ji a obaluje slizem ještě v ústní dutině, polyká a současně nestravitelné části vyvrhuje zpod žaberních víček ven. Při tření jikry přilepuje na živé rostliny ale i na jejich plovoucí zbytky.

Na území České republiky nežije sekavec písečný (Cobitis taenia), jak bylo dříve v naší literatuře běžně uváděno, ale vyskytuje se zde sekavec podunajský (Cobitis elongatoides) nebo kříženci obou druhů. Hlavními příčinami ohrožení je znečištění spojené s eutrofizací a technické zásahy do toků likvidující vhodná stanoviště (regulace a nevhodné úpravy a opevňování koryta, meliorace a redukce aktivního aluvia).

Základní informace

Území je soustava kaňonovitých údolí pod vrcholem Trosek, podél říčky Žehrovky a Želejovského potoka a Hruboskalské skalní město. Předmětem ochrany je celkem 6 druhů rostlin a živočichů. Z rostlin jsou to kriticky ohrožený druh orchideje hlízovec Loeselův (Liparis loeselii), silně ohrožená kapradina vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum) a mech srpnatka fermežová (Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus).

Z živočichů pak: silně ohrožený modrásek bahenní (Maculinea nausithous), silně ohrožený druh ryby sekavec (Cobitis taenia) a kriticky ohrožený druh netopýra vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros).

GPS pozice

N 50° 30.129', E 15° 12.412'
[GPX]

[MAPY.CZ]