česky english deutsch <<< >>>

Kolem Železného Brodu

Údolí Žernovníka

Vodní tok Žernovník je pravostranným přítokem řeky Jizery, do které ústí v Železném Brodu. Dolní část toku, od soutoku s Jizerou po říční kilometr 1,275, je ve správě Povodí Labe. Dále je již ve správě Lesů ČR. Žernovník má výrazný bystřinný charakter, který se projevuje především silnou erozní činností a následným posunem značného objemu splavenin. Bledule V Jizerských horách a v jejich okolí ji považujeme za druh původní, přestože tu vždy byla a je hojně pěstována pro okrasu a druhotně se ze zahrádek šířila do volné krajiny. Ať už vegetativně, cibulkami, nebo pomocí semen. Proto někdy jen těžko rozhodneme, která lokalita je pozůstatkem původního výskytu a která souvisí s lidským osídlením. Ve výsledku na tom ale tolik nezáleží, protože všechny bledulové porosty v přírodě jsou obdivuhodné, některé působí doslova až impozantním dojmem. V Jizerských horách k takovým mimořádným místům patří údolí potoka Zlatníku a jeho přítoků u Zlaté Olešnice, v železnobrodském podhůří pak bezesporu údolí Plchovského potoka u Zásady či potoka Žernovníku v Bratříkově. Bledulový porost tu časně zjara, optimálně začátkem dubna, téměř souvisle pokrývá potoční nivu a dojem z návštěvy „bleduliště“ je skutečně nezapomenutelný. Je ještě celá řada dalších bledulových lokalit v našich horách včetně sousedního Ještědského hřbetu (tady zmiňme jen Rašovku nebo Jítravu) a i když snad jsou některé z nich co do počtu rostlin skromnější, rozkvetlé jsou všechny stejně působivé. Nezapomínejme ale, že bledule i její biotop jsou zákonem chráněny.

GPS pozice

N 50° 39.933', E 15° 15.840'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea o.s.
Marek Lédl
Třeboňská 530/2, Praha
http://envidea.cz