česky english deutsch <<< >>>

Kolem Železného Brodu

PP Na vápenici

Účelem zřízení přírodní památky je ochrana a zlepšení stavu v.pnomilných bučin na severozápadních svazích údolí Zbytkového potoka mezi Propastným ( část města Železný Brod) a obcí Koberovy. Bukové porosty na úživném na vápník bohatém podkladě jsou biotopem v Českém ráji jediné populace kriticky ohrožené kapradiny hrálovité (Polystichum lonchitis). Květnaté bučiny jsou bohaté na výskyt populací ohrožené okrotice bílé (Cephalanthera damassonium), hlístníku hnízdáku (Neottia nidus-avis), kruštíku širolistého (Epipactis helleborine agg.) a hruštičky menší (Pyrola minor). Předmětem ochrany je také samotné ložisko krystalinického vápence s výskytem významných paleontologických nálezů. Geologicko-paleontologické hodnocení lokality Stratigraficky starší vrstvy lomu tvoří světle šedé, masivní vápence, které přecházejí do tence deskovitých, tmavších vápenců s členitými vrstevními plochami. Uvnitř poloh vápenců leží několik poloh černých grafitických břidlic s graptolitovou faunou. Do nadloží přecházejí do ca 1,5 m metru mocné polohy grafitických břidlic se zbytky graptolitů. V nadloží jsou vyvinuty vápencové, silně dolomitizované polohy se střídáním poloh světlejších a tmavších vápenců. Obsahují čočkovité útvary šedých až světle žlutých rohovců. Tato poloha tvoří podstatnou část Koberovského lomu. Je velmi pravděpodobné, že stratigraficky odpovídají budňanským až lochkovským vápencům Barrandienu.

GPS pozice

N 50° 38.123', E 15° 14.693'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea o.s.
Marek Lédl
Třeboňská 530/2, Praha
http://envidea.cz