česky english deutsch <<< >>>

Kolem Železného Brodu

Vrát – dolování železné rudy

Vyhledávání a zpracování kovonosných rud, dělo se v podhorských oblastech již od pradávna. Podle historika J.V. Šimáka má těžba rud spolu s hledáním vzácných minerálů své počátky snad již ve 14. století i v okolí Kozákova. Zápis ve Dvorských deskách o místech Hamerstein a Brod tomu nasvědčují. Zdá se, že hornictví a zpracování (hamrování) železné rudy na Brodsku bylo již v 15. a 16. století dosti významné. Z listinných dokladů MV z poloviny 16. století lze doložit existenci pěti hamrů v Brodě a okolí. Faktem zůstává skutečnost, že dolování železné rudy na Vrátsku bylo nejen nejstarší, ale i nejvydatnější, opakovaná těžba je zaznamenána ještě v 19. a 20. století. Z geologického hlediska se vrátský výskyt železných rud nalézá v blízkosti severovýchodního okraje tzv. Lužického zlomu. Horniny se zde nalézají vzájemně přeskupeny a promíseny. Kromě jednotlivých celistvých jader železných rud je jejich okolí často vlivem jiných hornin (fylitů, vápenců, křemenů a sericitických slíd) značně porušeno a jakost železa deklasována.

Poměrně značným dolováním byla hlavní povrchově blízká ložiska rudy magnetovce, krevele a hnědele několikerým těžením postupně vyčerpána. Snad jen dalším průzkumem ve větších hloubkách a také směrem na severovýchodní Míry III a IV Pankrác a Herman bylo by možno v dalším dolování pokračovat. Podle úsudku dr. Rotha se sotva kdy bude ještě v dolování pokračovat.

Podle vyprávění pamětníka Krůfa bylo dolování dost veliké a slavné. Havíři slavili dvakrát ročně na dny svých patronů sv. Barbory a sv. Prokopa Havířské slavnosti. Tyto dny se nepracovalo byly placeny jako pracovní.

GPS pozice

N 50° 38.048', E 15° 13.808'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea o.s.
Marek Lédl
Třeboňská 530/2, Praha
http://envidea.cz