česky english deutsch <<< >>>

Hrady na skalách

Levín

Dle dosavadních znalostí byl hrad Levín založen někdy v první polovině 14. století snad neznámým členem rodu Načeraticů, zvaných též Hronovici, na mírně klesající plošině výběžku zalesněného hřebene Staropackých hor. Celkem jednoduchá dispozice Levína sestávala z mohutného valu doplněného vnějším a vnitřním příkopem, oddělujícím nevelké předhradí se zřejmě převážně dřevěnou zástavbou. V jádru hradu za dalším příkopem byly zbudovány minimálně dvě zčásti zděné stavby. Levín představuje spíše než pevný hrad narychlo vystavěné provizórium, sloužící svému účelu něco málo přes sto let. Majitelé šlechtického sídla a jistě také přilehlé vsi Levínská Olešnice, možná i městečka Stará Paka a vsi Ždírec, se ve skoupých a nejednoznačných písemných pramenech nesnadno určují a bohužel často i nesprávně interpretují, přestože užívali predikátu z Levína. Vzhledem k neexistenci mladších zmínek se zdá být pravděpodobné, že byl hrad během 15. století opuštěn a zanikl. Zboží se pak stalo součástí panství Kumburk-Úlibice. Výskyt drahých kamenů a jejich bezohledná těžba vedla zejména v poslední době k těžkému poškození hradní zříceniny.

Rekonstrukce podoby Levína ve 14. století dle T. Tomíčka.

GPS pozice

N 50° 31.450', E 15° 31.247'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz