česky english deutsch <<< >>>

Kolem Železného Brodu

Koberovy – Hamštejn

Původní tvar Koberov = Koberův dvorec. Osobní jméno Kober je zkrácené jméno Jakub, příjmení dodnes běžné. (Uvádí jej A.Sedláček-Místopisný slovník historický království Českého-Praha 1908). Dle obecní kroniky název Koberovy jest pravděpodobně po zakladateli, neb držiteli, rytíři Františku Koberovy, pánu Zbirožského hradu a okolí z r. 1190. Také v roce 1613 je zmínka o naší vsi, která náležela ke hradu Zbirohu, jež držel pan Jindřich Ota z Vartenberka. Vznik osad je vysvětlován tak, že v dávných dobách vedla údolím stezka od hor k Turnovu a Jičínu, kterou využívali obchodníci. Pro jejich ochranu a zároveň ochranu proti nepříteli byly vybudovány strážnice, které podávaly hlášení světlem dalším strážnicím. Strážnice byly v Koberovech a na Chloudově. Dle záznamu v deskách zemských patřila naše osada v letech 1450–1550 k hradu Vranovu. Od r. 1540 měla společné pány Hruborohozecké, kam patřila i Malá Skála. Pro snadnější správu bylo rozděleno panství na několik rycht. Koberovská rychta je známa od r. 1840 a byla v nynějším čp. 38 (bývalý hostinec pana Šmelhause). Obec byla dlouho rozdělena, část patřila k Vrátu a část k Loučkám. 24.října 1924 byla výnosem ministerstva vnitra obec Vrát rozdělena na tři samostatné obce, a to: Vrát s Prosíčkou, Líšný s Libentinami a Koberovy s Chloudovem, Hamštejnem a částí obce Loučky. 1960 byly Koberovy rozšířeny o obec Besedice a osady Michovka, Zbirohy a obec Vrát s Prosíčkou.

Hamštejn – Hamštýn Původní jméno Hamštein-Hamstein, zřejmě od hamru na zpracování železa. V pramenech osada připomínána v r. 141 1. R. 1615 – Koberow a Hamsteyn. Do r. 1848 patřila osada k panství Hrubý Rohozec. Od r. 1864 patří obci Loučky. V r. 1924 jako osada obce Koberovy.

GPS pozice

N 50° 37.509', E 15° 13.682'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea o.s.
Marek Lédl
Třeboňská 530/2, Praha
http://envidea.cz