česky english deutsch <<< >>>

Odval Dolu Ferdinand

Čabárna

Naučné středisko ekologické výchovy Kladno – Čabárna, o. p. s. (http://www.nsev-kladno.cz) bylo založeno v listopadu 2001 statutárním městem Kladnem. Tato nestátní nezisková organizace s právní formou obecně prospěšné společnosti se zaměřuje především na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu.

Nízkoenergetická budova centra ekologické výchovy Kladno

Pro mateřské, základní, střední a speciální školy středisko nabízí půldenní i pobytové ekologické výukové programy. Zajišťuje přednášky, osvětové programy, praktika a exkurze pro žáky a studenty. Organizuje příměstské i klasické letní pobytové tábory. Děti sem mohou docházet do odborně a prakticky orientovaných kroužků – přírodovědného, farmářského a ochrany přírody. Pro dospělé a rodiče s dětmi je otevřen kroužek včelařský.

Další spektrum činnosti je určeno odborné i laické veřejnosti. Středisko pořádá vzdělávací a osvětové akce pro experty z oblasti přírodních věd i pro lektory volnočasových aktivit. Poskytuje také služby ekologického a environmentálního poradenství (ekoporadna@nsev-kladno.cz).

Odborní pracovníci střediska ve spolupráci s externími experty provádějí mapování a archivaci poznatků o historickém i současném výskytu zvláště chráněných a ohrožených druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů na Kladensku. V území své působnosti organizace zajišťuje údržbu naučných stezek a lokalit přírodních památek.

Pečuje o zraněné živočichy z okresů Kladno, Rakovník, Mělník a Praha – západ umístěné v záchranné stanici AVES (http://www.zachr-stanice.cz). Naučné středisko ekologické výchovy společně se záchrannou stanicí AVES se starají o dvě medvědice, které jsou chovány ve výběhu zahrady kladenského zámku.

Čistírna odpadních vod centra ekologické výchovy Kladno

Budovu, jejímž provozovatelem je Naučné středisko ekologické výchovy, postavilo statutární město Kladno v roce 2009 s využitím finančních prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Toto centrum ekologické výchovy je koncipováno jako nízkoenergetická dřevostavba s využitím obnovitelných izolačních materiálů. Vytápění objektu zajišťují dva kotle na biomasu (dřevěné peletky). Ventilace je řízena rekuperační jednotkou s výměníkem minimalizujícím tepelné ztráty. K ohřevu vody slouží solární kolektory v kombinaci s kotli na biomasu. Dešťová voda z budovy je jímána do podzemní velkokapacitní nádrže a následně je využívána jako užitková voda na toaletách a při zalévání. Odpadní voda je čištěna vlastní domovní čistírnou. Na plochách v okolí budovy jsou vysazovány stromy typické pro zeměpisnou šířku a nadmořskou výšku této oblasti.

GPS pozice

N 50° 10.686', E 14° 8.528'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Richard Žižka
e-mail:rzizka@taggmanager.cz
http://