česky english deutsch >>>

Odval Dolu Ferdinand

Obec Cvrčovice

Obec Cvrčovice se nachází ve Středočeském kraji, v okrese Kladno, zhruba 5 km severovýchodně od centra Kladna. Průměrná nadmořská výška obce je 329 m n. m. Nadmořská výška urbanizovaného území obce se pohybuje od 300 do 336 m, přičemž hrana terénu na úrovni přibližně 330 m tvoří předěl mezi historickým jádrem vsi (severovýchodní část po svahu dolů) a novějšími ulicemi na horní plošině (jih a jihozápad). Nejnižší místo administrativního území obce (pravý břeh rybníků osady Čabárna) leží ve výšce 281 m n. m., nejvýše položený je okraj lesa Na Vysokém (352 m n. m.).

Vodojem – zdroj wikipedia – Miaow Miaow

K 31. 12. 2014 zde žilo 726 trvale bydlících obyvatel. Kromě vlastních Cvrčovic k obci náleží dvě nevelké osady, Ferdinandka a Čabárna. Katastrální území Cvrčovic zaujímá rozlohu 2,49 km² (z toho 1,73 km² zabírá orná půda, 0,11 km² zahrady, 0,01 km² ovocné sady, 0,04 km² trvalé travní porosty, 0,08 km² lesní pozemky, 0,09 km² zastavěné plochy a 0,43 km² ostatní plochy). Na jihu a jihozápadě přiléhá k hranicím města Kladna, respektive jeho předměstí Vrapic (na jihu) a Švermova (na západě). Ze severní strany s Cvrčovicemi těsně sousedí obec Brandýsek, ze strany východní obec Stehelčeves. Podél západní a severní hranice obce protéká Týnecký potok.

Cvrčovice -zdroj wikipedia – Miaow Miaow

Urbanizované území obce je soustředěno kolem silnice č. III/10140 Vrapice – Brandýsek při pravé horní hraně údolí Týneckého potoka. Podél východní a jižní hranice administrativního území obce vede železniční trať č. 093 Kladno – Kralupy nad Vltavou. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1316. Dominantou obce je vodárenská věž, postavená v roce 1933. V obci je větší pekárna, která dodává pečivo pro blízké Kladno.

Znak obce

Územní začlenění odvalu

Základní charakteristika odvalu

GPS pozice

N 50° 10.737', E 14° 8.379'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Richard Žižka
e-mail:rzizka@taggmanager.cz
http://