česky english deutsch <<< >>>

Novopacko

Bývalý lom (Lidl)

Obchodní dům stojí přibližně v místech bývalého lomu u novopackého nádraží, který těžil arkózové pískovce a slepence syřenovského souvrství (Stephan B), které se usazovalo zhruba před 295 miliony let. Tyto vrstvy vznikaly v období svrchního karbonu, který je geologickým útvarem mladších prvohor. Lokalita je známá od počátku 20. století hojnými výskyty fosilních zbytků rostlin, zejména tzv. zkřemenělých dřev.

Geologická dokumentace karbonských sedimentů

Během stavebních prací v roce 2007 byl odkryt vrstevní sled o mocnosti okolo 8 metrů. Vrstvy jsou tvořeny různě zrnitými, převážně říčními a jezerními sedimenty, případně usazeninami z rašelinišť a zarůstajících močálů, které obsahují tenké polohy tufů i slojky uhlí a se zajímavými a bohatými nálezy zkamenělin. Tufy dokládají sopečnou činnost, která u nás dosáhla největší aktivity v mladších prvohorách. V uloženinách divočících vodních toků z doby před 295 miliony lety se podařilo nalézt celkem 23 větších kmenů zkřemenělých dřev a velké množství drobnějších úlomků. Jemnější usazeniny zachovaly otisky a zuhelnatělé zbytky různých rostlin. Mezi otisky rostlin se zachovaly zbytky stromovitých přesliček, fragmenty olistění kapradin a otisky povrchů různých stonků se zuhelnatělými částmi kůry. Největší z nalezených kmenů dosahoval délky téměř 8 m a průměru asi 50 cm. Pro jejich nedokonalé zachování a pokročilé stádium rekrystalizace dřevní hmoty nebylo možné většinu z těchto dřev podrobněji prostudovat. Z dosavadních výzkumů Muzea v Nové Pace je patrné, že náleží typu Dadoxylon, tj. primitivním nahosemenným rostlinám. Kvůli způsobu zachování a jejich křehkosti nebylo možné nálezy vyzvednout a uchovat v celku. Fosilní zbytky živočichů se nalézt nepodařilo.

Nález kmene typu Dadoxylon na staveništi Lidl

Kmen typu Dadoxylon v hornině

GPS pozice

N 50° 29.319', E 15° 31.185'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz