česky english deutsch >>>

Novopacko

Dadoxylon

Fosilní zkřemenělý kmen, vystavený ve vitríně vedle Suchardova domu, je největším dosud nalezeným stromem stáří svrchního karbonu na našem území. Měří na délku přes 8 m a při bázi dosahuje průměru cca 1,2 m. Byl objeven v r. 1953 při stavbě stadionu v Nové Pace a patří k nejcennějším exponátům muzea. Často používaný název a neformální „araukarit“,který vznikl díky zdánlivé podobnosti se dřevem blahočetů, je v současnosti zastaralý a již neplatný. Systematicky jsou tato dřeva označována jako typ Dadoxylon a náleží primitivním jehličnatým rostlinám (třída Pinopsida) nebo vymřelým kordaitům (třída Cordaitopsida). Představuje vzácný zbytek flóry karbonu, tedy do mladších prvohor. Počátek karbonského útvaru se klade do doby před 354 milionů let. Konec karbonu je kladen do doby 298 milionů let před současností. Karbon se dělí na starší tedy spodní karbon a mladší svrchní karbon.Na počátku karbonu tvořily pevniny paleokontinenty Gondwanu, Laurussii, Siberii a další menší mikrokontinenty. Klima karbonu bylo zpočátku velmi teplé. Ovzduší s přebytkem oxidu uhličitého, který se uvolňoval při intenzivní sopečné činnosti, bylo příhodné pro růst rostlin. A tak jsou v karbonu poprvé v historii Země části kontinentů pokryty bylinnou a stromovou flórou. Teplé podnebí je doloženo i bohatými ložisky uhlí. Stromy typu Dadoxylon mohly ve svrchním karbonu dorůstat výšky až 45 m a průměru kmenů i přes 2 metry. Patřily k nejmohutnějším zástupcům permské a karbonské květeny. Rostly v sušších, méně zamokřených prostředích bez močálů. Zatímco kordaity vymírají již na sklonku prvohor, mnoho zástupců jehličnatých rostlin přežívá dodnes. Výskyt zkřemenělých stonků různých typů rostlin je na Novopacku velmi hojný a cennými nálezy z této oblasti se může pyšnit řada významných muzeí.

Zkaměnělý kmen typu Dadoxylon (délka 8,2 m)

Užitečné informace

Externí odkaz: http://www.muzeum.cz/

GPS pozice

N 50° 29.728', E 15° 30.842'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz