česky english deutsch <<< >>>

Odval Dolu Ronna

Společenstva hub

Vyskytuje se zde 25 druhů hub, včetně kriticky ohroženého plesňáku karafiátového a ohroženého chřapáče černého.

Na lokalitě převládají druhy hub, které jsou vázané mykorhizou na pionýrské náletové dřeviny jako je bříza bílá, vrba jíva, vrba křehká, topol osika, případně topol bílý. Tyto listnáče osídlující neúživné plochy surové haldoviny rostou zpočátku osaměle a v izolovaných skupinkách. Teprve po několika letech vytvářejí řídké, světlé porosty dřevin s minimálně vyvinutým bylinným patrem.

Mykorhiza – neboli soužití hub a vyšších rostlin, při kterém dochází k propojení houbových vláken s kořeny rostlin, což je prospěšné pro obě skupiny organismů.

Při endotrofní mykorhize pronikají houbová vlákna dovnitř kořenových buněk rostliny. Tento druh soužití vyhledávají silně specializované druhy hub, které jsou na svých hostitelích natolik závislé, že bez jejich podpory už nejsou schopny samostatně přežívat.

Při méně časté ektotrofní mykorhize vytvářejí houbová vlákna kolem kořínků tzv. hyfový plášť, díky čemuž se výrazně zvyšuje savá plocha celé soustavy a tím i efektivita využívání dostupné vláhy. Vlákna hub v tomto případě mohou vstupovat také mezi buňky primární kůry kořínků, nikoliv však přímo dovnitř buněk.

Tuto formu mykorhizy vyhledávají především vřeckovýtrusé a stopkovýtrusé houby, ke kterým patří i většina jedlých druhů. Rostliny dodávají houbám uhlíkaté látky (energetické zdroje) a houby poskytují rostlinám vodu a v ní rozpuštěné minerální látky. Mykorhizní houby také pozitivně ovlivňují rozvoj společenstev kořenových mikroorganismů a jejich enzymatické aktivity, což je významné pro výživu, růst a zdravotní stav rostlin.

Ohrožené a zvláště chráněné druhy hub

Plesňák karafiátový (Thelephora caryophyllea) Plesňák karafiátový je kriticky ohrožený druh stopkovýtrusé houby uvedný v Červeném seznamu hub ČR. Klobouk má nálevkovitý tvar s tenkým zubatým okrajem, o průměru 1,5–5 cm, někdy je složený z několika lopatkovitých částí. Uvnitř může mít druhotnou, menší rozetu nebo její části vytvářející podobu karafiátu. Povrch klobouku je hrubý, radiálně vláknitý, vrásčitý, má šedohnědou, hnědou až purpurově hnědou barvu, okraj je světlejší až bělavý. Často se vyskytuje na výsypkách. Tato houba je nejedlá.

Plesňák karafiátový

Chřapáč černý (Helvella corium) Chřapáč černý je vzácný, dle Červeného seznamu ohrožený druh vřeckovýstrusné houby. Je mykorhizně vázán na vrby. Jedná se o drobnější, nenápadnou houbu. Klobouk má smáčknutě nálevkovitý tvar. Průměr klobouku je 1–4 cm. Chřapáč černý je silně anthrakofilní druh. To znamená, že je vázán na spáleniště. V ČR je znám pouze z omezeného počtu lokalit. Roste od dubna do prosince. Houba je nejedlá.

Chřapáč černý

Pečárka Bresadolova (Agaricus bresadolanus) Nemá v ČR jasné rozšíření. Je to druh jedovatého žampionu se kterým se můžeme na lokalitě setkat od července do října. Klobouk má polokulovitý tvar a jeho rozměry činí 5–10 cm. Klobouk je bílý až krémový s hnědými šupinami, postupem času žloutne. Lamely jsou růžové, později hnědé. Třeň je světlý, hladký s prstencem, má válcovitý až baňatý tvar. Vyskytuje se na místech, kde roste trnovník akát. Houba je jedovatá.

Vláknice Jakobova (Inocybe jacobi) Vláknice Jakobova je v Červeném seznamu vedena jako druh s nejasným výskytem. Houba je vázaná na lehké propustné substráty – štěrky a písky, vzácně se vyskytuje i pod listnatými stromy. Průměr klobouku se pohybuje okolo 2 cm. V mládí má kuželovitý tvar, později se rozevře a na vrcholu se vytvoří hrbolek. Klobouk je nevýrazně plstnatý a šupinatý. Mladé houby mají hnědě šedavou barvu, později přecházejí do tmavě okrové. Roste od června do listopadu a je nejedlá.

GPS pozice

N 50° 10.665', E 14° 6.927'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Richard Žižka
Tel.:777 764 682
e-mail:rzizka@taggmanager.cz
http://www.dohaje.cz