česky english deutsch <<< >>>

Odval Dolu Ronna

Geologická charakteristika odvalu

Odval je tvořen směsí svrchnokarbonských jílovců, prachovců a pískovců, dále jsou přítomny slepence a břidlice. Menší část pochází z hloubení jámy dolu Ronna, většina z těžby hlavní kladenské sloje. Přítomny jsou rovněž přimíšeniny různorodého materiálu z těžby (dřevo, kovy, zdivo), stavební suť a popel z lokální kotelny.

Geologie odvalu – neprohořelá a prohořelá haldovina

Na část odvalu, která sloužila jako odkaliště a úložiště vedlejších produktů energetického průmyslu byly ukládány materiály z tepelné elektrárny Kladno. Materiál hlušiny je zrnitostně nevytříděný, nesourodý. Ve východní části převažuje hlušina, ve střední směs hlušiny a hašené strusky, v severozápadní části je hlavním prvkem odpad ze stavebních prací.

Geologie odvalu – vytěžená hlušina

Na odvalu Dolu Ronna byly nalezeny také velmi zajímavé minerály, jako jsou:

GPS pozice

N 50° 10.608', E 14° 6.787'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Richard Žižka
Tel.:777 764 682
e-mail:rzizka@taggmanager.cz
http://www.dohaje.cz