česky >>>

X_Nepřírodní biotopy

Nečekané lokality

Mapujeme pro Vás nové Stezky do mobilu v úžasných lokalitách po celé ČR. Už nyní se můžete těšit na nečekané scenérie, které naleznete na tzv. nepřírodních biotopech tedy ve starých lomech, kamenolomech a na opuštěných haldách. Nyní můžete obdivovat nezdolnou sílu přírody.

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Richard Žižka
e-mail:rzizka@taggmanager.cz
http://