česky english deutsch <<<

Hrady a zříceniny v Českém ráji

Zvířetice

Hrad byl založen asi v prvním desetiletí 14. století Markvarticem Zdislavem, synem purkrabího Pražského hradu Havla z Lemberka a jeho manželky blahoslavené Zdislavy. Zdislav, který se psal stále z Lemberka se v pramenech objevuje v letech 1273–1318. Jeho synové Heřman a Markvart se již psali po novém rodovém sídle ve Zvířeticích. Starší Heřman stál ve zmatcích po vymření Přemyslovců roku 1306 nejprve na straně Jindřicha Korutanského, který ho roku 1309 jmenoval nejvyšším purkrabím. Poté co Jindřich své rozhodnutí změnil, přiklonili se oba bratři na stranu nejmladší Přemyslovny Elišky a mladší Markvart jí také doprovázel do Špýru ke svatbě s Janem Lucemburským. Na straně nového krále setrvali i v bojích, které proti němu rozpoutalo české panstvo v čele s Jindřichem z Lipé. Zvířetičtí se však účastnili i bojů uvnitř rozrodu Markvarticů. Od r. 1528 patřil hrad Vartenberkům, kteří ho přestavěli na renesanční zámek. V 1. polovině 17. století ho Valdštejnové upravili barokně. Po r. 1653 byl využíván pouze k hospodářským účelům a po požáru v r. 1693 byl ještě opraven, ale po dalším požáru v r. 1720 zůstala jen zřícenina. Zachovala se vysoká válcová věž, která slouží jako rozhledna s dobrým výhledem. Jsou zde zbytky hradního paláce s řadou místností, na nádvoří je studna, kolem vyšší zbytky zdí.

Kontakty

Envidea
http://