česky english deutsch <<< >>>

Hrady a zříceniny v Českém ráji

Veliš hrad

Hrad byl založen kolem r. 1300 jako středisko královské moci na Jičínsku a pojmenován byl po sousední vsi. V r. 1337 jej od Jana Lucemburského odkoupili Vartemberkové a zůstali zde do r. 1434. Od r. 1452 patřil hrad králi Jiřímu z Poděbrad a jeho synům. V době, kdy byli vlastníky hradu Trčkové z Lípy (1487–1606) zde byly uchovávány od r. 1500 celých 100 let basilejská kompaktáta, obsahující české artikule o svobodě svědomí. Trčkové hrad rozšířili a nechali vyhloubit studnu. Hrad byl postupně rozšiřován a vylepšován. Od r. 1606 byl vlastníkem Matyáš z Thurnu, jeden z vůdců českého stavovského povstání. Po bitvě na Bílé Hoře musel uprchnout do ciziny a panství získal konfiskací Albrecht z Valdštejna. Po jeho zavraždění v r. 1634 koupil hrad Jindřich Šlik, Valdštejnům spolubojovník. Ve své době patřil hrad k největším a nejlépe opevněným hradům u nás. Třicetiletou válku hrad přežil, ovšem císařské rozhodnutí o zbourání hradu z 1658 nikoliv. Panovník přikázal zbořit hrady, které by mohly ve válečných dobách sloužit nepřátelům. Šlikovi se marně snažili toto rozhodnutí odložit i zvrátit. Ale marně, v r. 1678 byla zahájena demolice a z materiálu postaven jezuitský zámek v Milíčevsi a dvůr ve Starém Místě V 17. století byl otevřen čedičový lom a ten zkázu hradu dokonal. Podobu hradu kresbou zachytil v r. 1698 zemský měřič Andreas Bernard Klauser. Je těžké si představit rozlehlost hradu při pohledu na dnešní realitu. Dnes na nejvyšším místě Veliše stojí zděný sloup- základní bod nivelační sítě z 19. století.

Kontakty

Envidea
http://