česky english deutsch <<< >>>

Hrady a zříceniny v Českém ráji

Trosky

Trosky jsou jedním z nejvýraznějších pozůstatků 17 milionů let staré vulkanické aktivity v Českém ráji. Vulkanická aktivita bazaltového magmatu s malým obsahem rozpuštěných plynů byla relativně poklidná. Ze sopečného jícnu vyletující úlomky strusky a sopečné bomby vřetenovitého tvaru vytvořily struskový kužel. Do něho v závěru sopečné aktivity pronikla bazaltová žíla. Pozdější selektivní eroze odnesla převážnou část sopečných uloženin a odkryla čedičovou žílu, která v současnosti tvoří dva výrazné vrcholy – Pannu a Babu. Hrad je původně typická ukázka dvouvěžové dispozice české hradní architektury lucemburského období. Přestože nejstarší písemné záznamy znají Trosky až v roce 1396, minimálně sedlo mezi oběma sopouchy bylo osídleno již dříve a ke stavbě hradu došlo snad v poslední třetině 14. století. Navíc při severním předhradí byly archeologickým výzkumem zjištěny zlomky keramiky lužické kultury (mladší doba bronzová) i ze závěru doby laténské (mladší doba železná). Podoba hradu byla přirozeně určena jedinečným skalním útvarem, jenž na obou koncích tvořily dvě věže – vyšší Panna na východní a rozložitější Baba na západní straně. Mezi majiteli hradu a přilehlého panství najdeme řadu známých rodů – z Vartenberku, z Bergova, Zajíce z Hasenburku nebo od roku 1559 Smiřické ze Smiřic, kteří Trosky již natrvalo připojili k dominiu Skály, později Hrubá Skála. Během třicetileté války sloužil hrad naposledy jako vojenský opěrný bod, na jejím samém konci byl vypálen a zpustl. V roce 1681 navštívil Trosky P. Bohuslav Balbín a popsal je jako snadno opravitelné. Alespoň částečných oprav se zřícenina dočkala až ve 40. letech 19. století v souvislosti s rodícím se novodobým cestovním ruchem. Teprve ve 20. století došlo k rozsáhlejším zabezpečovacím pracím, úpravám i dostavbám Trosek.

Kontakty

Envidea
http://