česky english deutsch <<< >>>

Hrady a zříceniny v Českém ráji

Kozlov (Chlum) u Podháje

Zřícenina skalního hradu, který se nalézá na návrší Chlum nad osadou Podháj, asi 2 km jižně od města Turnov je známa jako Kozlov, nebo Chlum. První písemná zmínka o hradu pochází z r. 1362, kdy byl jeho majitelem Hynek z Lomnice, syn Heníka z Vysokého a Poniklé, příslušník čtvrté generace rozvětveného rodu Valdštejna, jejichž předkem byl Jaroslav z Turnova v polovině 13. století. Název Kozlov je pravděpodobně pozdější. Hrad postavil některý z prvních Valdštejna, ale je sporné, zda jím byl Zdeněk z Valdštejna v l. 1318 – 1335, který se někdy psával „v Turnově a na Kopci“, což prý byl Chlum. Novější historikové se přiklánějí k názoru, že pojem „in monte“ v latinském listu Zdeňka z Valdštejna znamená Hrádek u města Hostinného, které také patřilo k jeho panství. Z dalších majitelů jsou známi již jen Jarek z Valdštejna (1353) a Jan z Valdštejna (1362). Další zprávy o hradu nejsou. Zpustl, když jeho území bylo za některého z následujících Valdštejna připojeno k hradu Valdštejnu. Bližší okolnosti však známy nejsou.

Kontakty

Envidea
http://