česky english deutsch <<< >>>

Hrady a zříceniny v Českém ráji

Hrada

Pískovcová skalní města se svými těžko přístupnými vrcholy a nepřehlednými bludišti již od pravěku vybízela k tomu, aby se v nich člověk skrýval a bránil. V Příhrazských skalách a Drábských světničkách je hned několik takových míst. Většinou se jedná o zbytky skalních hradů či hrádků. Nyní se nacházíme u místa zvaného Staré hrady. Takto nazvaná archeologická lokalita se nachází na ploše 15 ha. Archelogové objevili důkazy o osídlení již v neolitu (lineární keramika). V mladší době bronzové si zde vystavěl lid lužické kultury hradiště, které zde existovalo až do konce doby halštatské. Na vrcholu jsou i důkazy o osídlení Kelty a Slovany. Z historického hlediska jde ovšem o celkem tajemné místo, protože písemné zprávy o hradu mlčí a není známo ani jeho jméno. Rovněž spolehlivé archeologické nálezy k určení doby jeho existence nejsou k dispozici. Dle úlomků keramiky, které v areálu hrádku byly nalezeny, lze usuzovat o existenci v 13. či 14. století, nebo ještě na počátku 15. století. Malý hrádek – svým rozsahem nesrovnatelný s okolními skalními hrady – stál na několika pískovcových skaliscích, jejichž stěny zastupovaly obvodové opevnění. V centrální části lze dle dochovaných terénních náznaků (nápadná půlkruhová vyvýšenina s rovnou vrcholovou částí) předpokládat existenci dřevěné věže či signálního ohniště. Rovněž o zániku hradu toho víme málo. Některé nepříliš zřetelné stopy po ohni mohou ukazovat na to, že převážně dřevěný hrádek zanikl při požáru. Dochovány jsou zbytky dvou světniček a na jihovýchodní straně do skály zasekaný objekt, považovaný za studnu. Podle studií se zde nacházelo i lužické hradiště.

Kontakty

Envidea
http://