česky english deutsch <<< >>>

Kolem Lomnice

PP Jezírko pod Táborem

Rozlohou nevelkou přírodní památku najdete na samé jižní hranici Libereckého kraje, jižně od Lomnice nad Popelkou (nejbližší vesnicí je Pekloves v Královéhradeckém kraji) na západním svahu výrazného vrchu Tábora (678 m n. m.), který je součástí Kozákovského hřbetu. Turistické veřejnosti je znám nedávno znovuotevřenou rozhlednou, křížovou cestou a pramenem Křížovka. Chráněným územím je plocha v lese poměrně skrytého jezírka a jen úzký pruh zalesněného břehu (žádoucí by byla ochrana širšího okolí).

Jezírko, nacházející se v poměrně neobvyklé svahové poloze, bylo v podobě, kterou dnes známe, vytvořeno za spoluúčasti přírodních sil (svahový sesuv) a lidské činnosti (dostavěná kamenná hráz). Spíše než produkční úlohu rybníka plnila vodní nádrž funkci krajinářskou, neboť oblast Tábora byla v 19. století oblíbeným loveckým terénem majitelů panství, šlechtického rodu Rohanů. Byla tu založena obora, jejíž součástí byla i nedaleká kamenná věž – noblesní lovecký posed Alainova věž. A do této v romantickém duchu přetvářené krajiny se velmi hodilo i lesní jezírko. Důvodem k vyhlášení přírodní památky Jezírko pod Táborem byl výskyt populární masožravé byliny rosnatky okrouhlolisté (Drosera rotundifolia); lokalita je jednou z nejbohatších v oblasti Českého ráje. Rosnatka tu je vázána na společenstvo Sphagnum teres-Carex rostrata, což je ostřicovo-mechové slatiniště s dominantními rašeliníky v mechovém patru a ostřicí zobánkatou v patře bylinném.

Jiří Dvořák (dak, J.D.)

GPS pozice

N 50° 30.437', E 15° 21.171'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea o.s.
Marek Lédl
e-mail:info@envidea.cz
http://envidea.cz