česky english deutsch <<< >>>

Kolem Lomnice

Vrch Tábor

Původně se tato hora jmenovala Chlum ( ze starogotského slova holm = hora) což dosvědčuje i stejné jméno vesnice Chlum východním směrem od vrcholku hory. Naše obyvatelstvo se hlásilo k odkazu mistra Jana Husa a tak až 15. a 16. století přineslo tomuto vysokému kopci biblické jméno Tábor. Nový název se po nějaký čas stal dokonce i součástí jména města (Lomnice nad Popelkou hory Tábor nebo Lomnice hory Tábor nad Pop.) Není vyloučeno, že se zbožné pouti na horu konaly ještě v předkřesťanských dobách, kdy se uctíval Svantovít a další slovanští bohové, ale první dochované písemné známky pobožností na hoře ukazují na to, že se zde příjjímalo pod obojí. V inventáři kostela lomnického z roku 1583 je popsáno 7 kalichů a o pátém z nich, stříbrném a pozlaceném je napsáno, že „dán byl na hůru Tábor od Matěje, poutníka z Prahy“. Tento kalich však roku 1637 odnesla třicetiletá válka. Jezuita Burnátius doznává v Jezuitských zápisech, že poutníci za jeho mládí (asi 1585) na Táboře z poháru pili víno. O tom, že se na Lomnicku dlouho držela víra pod obojí a to i za času tvrdé katolické protiremormace svědčí kostelní účty. Od roku 1667 až do roku 1728 jsou v nich výdaje „za víno ke mším a pro komunikanty (ti kdo šli k přijímání). “

Velkou tradici vyhlídkových staveb nejen v Českém ráji má zcela jistě vrch Tábor, který se tyčí nad městem Lomnice nad Popelkou. První rozhledna zde stála již v roce 1888 a byla vystavěna za podpory lomnického okrašlovacího spolku. Tato rozhledna měla podobu jednoduché dřevěné konstrukce a stála zde od roku 1888 až do roku 1897. Stavba druhé rozhledny se připravovala mnohem déle a také s daleko větší péčí. Hlavním iniciátorem byl jednatel okrašlovacího spolku a řídící učitel Josef Tichánek. Několik let neúnavně organizoval sbírky, při nichž se do spolkové kasy scházela doslova koruna ke koruně. Výsledek ovšem stál zato.

GPS pozice

N 50° 30.569', E 15° 22.089'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea o.s.
Marek Lédl
e-mail:info@envidea.cz
http://envidea.cz