česky english deutsch polski <<< >>>

Vítejte v CHKO Beskydy

Valašská Senice

Přinášíme Vám nový systém informací o přírodě Beskyd. Můžete si je na zajímavých místech stáhnout přímo do vašeho mobilního telefonu.

Beskydy

Beskydy

Chráněná krajinná oblast Beskydy, naše největší chráněné území, byla vyhlášena v roce 1973 na ploše 1160 km2. Chrání výjimečné přírodní hodnoty, jimiž jsou zejména původní pralesovité lesní porosty s výskytem vzácných karpatských živočišných i rostlinných druhů, druhově pestrá luční společenstva, unikátní povrchové i podzemní pseudokrasové jevy a rovněž mimořádná estetická hodnota a pestrost ojedinělého typu krajiny vzniklého historickým soužitím člověka s tímto územím.

Beskydy 2

Beskydy 2

Obec leží v údolí říčky Senice na úpatí Javorníků. Ve svahu kopce Žárné je ještě dnes znatelné místo, kterému se říká „Kerchov“ – jde o cholerový hřbitov z let 1832–1833. V obci se nacházejí také 3 kamenné kříže: na Vrchu z roku 1874, na kraji obce z roku 1875 a nad školou, který nechali roku 1914 postavit obyvatelé Senice, kteří odešli do Ameriky. Kříž u Tkadleců je z roku 1955, dřevěné kříže u Františů a u Kindlíků nejsou datovány. Zdejší krajina je mozaikou lesů, luk a pastvin s množstvím vzácných rostlin a živočichů. Valašská Senice se nachází v podhůří Javorníků.

www.valasskasenice.hornolidecsko.cz

Valsenice-mikolinuv vrch

Valsenice-mikolinuv vrch

Ochrana přírody

Přírodovědně nejcennější a zároveň turisticky nejatraktivnější území v CHKO Beskydy jsou chráněna v národních přírodních rezervacích (NPR) Radhošť, Čertův mlýn – Kněhyně, Mazák, Mionší, Pulčín – Hradisko, Razula, Salajka a v dalších 46 přírodních rezervacích a památkách.

Užitečné informace

O přírodu Chráněné krajinné oblasti Beskydy pečuje Správa CHKO Beskydy se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm. Kontakt: Správa CHKO Beskydy Nádražní 36 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 654 293 e-mail: beskydy@+ přípona nature.cz www.beskydy.ochranaprirody.cz

GPS pozice

N 49° 13.517', E 18° 7.017'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice
Tel.:777044758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz