česky english deutsch <<< >>>

Z Roztok na nejmenší rozhlednu

Hamry - rozcestí

Mezi soutokem Vošmendy s Kamenicí a Podbozkovem se vyskytují metadiabasy a zelené břidlice včetně křemenných keratofyrů. Tělesa krystalických vápenců a dolomitů jsou obnažena při západníma severním okraji území, na hranách údolního zářezu Kamenice. Jižní částí obce prochází tektonická linie se stykem svrchněkarbonských sedimentů a krystalinika. Převládajícím horninovým typem jsou polymiktní slepence s valouny mléčného křemene, fylitů, metadiabasů a krystalických vápenců. Valouny bývají stmeleny jílovito-písčito-vápennou hmotou.

Staré důlní díla:

V lokalitě Hamry v jižní části území je evidovaná halda – pozůstatek po těžbě železné rudy, v současnosti v terénu málo patrná. Staré zátěže: V záp. části katastru je evidovaná stará zátěž – Balatkova rokle, ukončená skládka menšího rozsahu. Ve svahu údolí Vošmendy poblíž lokality Hamry jsou pozůstatky hald a staré štoly po těžbě rud.

GPS pozice

N 50° 38.020', E 15° 20.956'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea o.s.
Marek Lédl
e-mail:info@envidea.cz
http://www.envidea.cz