česky english deutsch <<< >>>

Z Roztok na nejmenší rozhlednu

Údolí Vošmendy – fauna, flora

Úzce sevřené, až 40 m hluboké údolí vyhloubené v metamorfovaných horninách. Část tvoří čisté krystalické vápence, v nichž jsou vyvinuty pozoruhodné krasové jevy – vyvěračky v řečišti potoka a 85 m dlouhá puklinová jeskyně s krasovou výzdobou. Lesní porost je tvořen převážně smrkovými monokulturami, v nepřístupných částech se zachovaly zbytky jedlových bučin vápencových a dubohabřin. Květena rezervace je rozmanitá, v podrostu se vyskytují na – příklad bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), kyčelnice devítilistá (Dentaria eneaphyllos), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), orlíček obecný (Aquilegia vulgaris), růže převislá (Rosa pendulina) a mnoho dalších. V nivě Vošmendy jsou zachovány olšiny a vlhké louky s hojným výskytem bledule jarní (Leucojum vernum). V údolí potoka žijí ledňáček říční (Alcedo atthis), skorec vodní (Cinclus cinclus) či mlok skvrnitý (Salamandra salamandra). Z chráněných druhů motýlů se vyskytuje batolec duhový (Apatura iris).

GPS pozice

N 50° 38.634', E 15° 21.719'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea o.s.
Marek Lédl
e-mail:info@envidea.cz
http://www.envidea.cz