česky english deutsch <<< >>>

Z Roztok na nejmenší rozhlednu

Helkovice – Staroveský potok

Helkovice je malá vesnice, část města Vysoké nad Jizerou v okrese Semily. Nachází se asi 3,5 km na jih od Vysokého nad Jizerou. Je zde evidováno 36 adres. Trvale zde žije 34 obyvatel. Helkovice je také název katastrálního území o rozloze 2,21 km². Staroveský potok Řešený úsek na vodním toku Staroveský potok, č.h.p.: 1–05–01–078, IDVT 10185606, se nachází v říčním kilometru 1,946 – 2,031, v obci Vysoké nad Jizerou, obecní části Helkovice. Jedná se o vodní dílo, jehož účelem bylo zvýšení průtočné kapacity a zajištění stability koryta vodoteče v lokalitě mezi těsně přilehlými nemovitostmi jednotlivých pobřežníků. Koryto bylo značně poškozené břehovou a dnovou erozí, zbytky stávajícího opevnění již neplnilo svoji funkci a hrozilo sesunutí břehů včetně poškození stávajících přilehlých nemovitostí. Stavba byla realizována v druhé polovině roku 2011 a zahrnuje stabilizaci koryta vodního toku formou opěrných zdí z lomového kamene s jádrem z vodostavebního betonu. Dále navazuje úsek stabilizovaný kamennou rovnaninou z těžkého lomového kamene. Stabilizace dna je zajištěna příčnými objekty – pasy a skluzy. Pasy jsou betonové, skluzy jsou provedeny z kamene. Příčný sklon nivelety dna je upraven na 1–1,6 %. Zpomalení protékající vody korytem vodoteče je zajištěno pohozem z kameniva o velké frakci ve dně mezi příčnými objekty.

GPS pozice

N 50° 39.384', E 15° 22.861'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea o.s.
Marek Lédl
e-mail:info@envidea.cz
http://www.envidea.cz