česky english deutsch >>>

Z Roztok na nejmenší rozhlednu

Roztoky u Semil

Historie

První písemná zmínka o obci se datuje léty 1356–1360, kdy klášter hradišťský postoupil Haškovi z Lemberka vsi Bozkov a Roztoky.V roce 1627 přešly Roztoky s navarovským panstvím Gertrudě de Lamotte a po její smrti v r. 1654 přešel statek Jesenný spolu s Návarovem na jejího syna Vincence a dceru Marii Angelu.V roce 1757 mají Roztooky jedenáct domů.Lamottové drželi Jesenný až do roku 1794, kdy statek koupil František Xaver svobodný pán z Dejm a Stříteže.V roce 1813 přikoupil Jesenný k panství Semily Jakub Veith,od něhož panství nabyl r. 1824 Karel Alain Rohan.Jesenný byl zvláštním alodním statkem semilského panství a obsahoval pět vsí : Jesenný, Roztoky, Helkovice, Stanový a Bohňovsko. V letech 1892–93 byla postavena silnice ze Semil,přes Bozkov do Vysokého,která prochází obcí.Kdysi se v obci těžila i železná ruda.Obyvatelstvo se zabývalo drobným zemědělstvím a hlavně domácim tkalcovstvím, broušením skla a nalékáním koralí, za první republiky zde bylo postaveno několik brusíren.V roce 1917 byla postavena silnice do Helkovic.Poštovní úřad byl v Jesenném.Obec měla v roce 1921 86 domů a dalších 14 vyhořelých a neobnovených,by­dlelo zde 96 rodin(440 li­dí).Dvoutřídní školu zřídil ve vsi Václav Veith.V Roztokách bylo založeno několik spolků, v roce 1892 Čtenářsko-ochotnická jednota „Svornost“, o rok později sbor dobrovolných hasičů,v roce 1909 Hospodářský spolek,1937 Vče­lařský spolek,1939 odbor Jednoty dělnictva sklářského průmyslu a živností a o rok později Sokol.

Zajímavosti z kroniky

Podívejme se,jak se léty měnil počet obyvatel naší obce.V roce 1890 měly Roztoky 585 obyvatel,v ro­ce,v roce 1900 562 obyva­tel,v roce 1921 440 obyva­tel,v roce 1970 to bylo už pouze 239 obyvatel,v roce 1980 218 obyva­tel,v roce 1991 je to 157 lidí a poslední sčítání lidu v roce 2001 přineslo číslo135, dnes je to 128 obyvatel.Jsme také obcí, která má nejvíce obyvatel nad 65 let v Libereckém kraji,je to 30,37% všech obyvatel obce.

R.Farská,kronikářka

GPS pozice

N 50° 39.516', E 15° 22.306'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea o.s.
Marek Lédl
e-mail:info@envidea.cz
http://www.envidea.cz