česky english deutsch <<<

Semilsko

Semily město

První písemná zmínka o Semilech, resp. o farním kostele, je z roku 1352, a dá se tedy předpokládat, že obec samotná existovala již dříve. V Semilech sídlila šlechta, která zde vystavěla tvrz a později zámek. V roce 1542 se majetkové poměry ustálily a Semily se dostaly do vlastnictví rodu Smiřických, jednoho z nejbohatších českých rodů. Poslední držitel Albrecht Jan byl jeden z vůdčí postavy českého stavovského povstání v r 1618–1620 a po jeho potlačení mu byl veškerý majetek zkonfiskován. V r. 1623 získal Semily Albrecht z Valdštejna a po jeho zavraždění v Chebu r. 1634 přešly Semily do rukou cizích šlechtických rodů. Zámek, pivovar, lesy a další pozemky byly městem Semily odkoupeny v letech 1898–1899 od francouzského rodu Rohanů. V roce 1850 byly vytvořeny orgány státní správy, a poddaní se tak stali svobodnými občany. Bylo zřízeno okresní hejtmanství, později obecní úřad. Okresním městem byly Semily do roku 2002, kdy byly okresní úřady zrušeny, a Semily se staly pověřenou obcí 3. stupně s 21 spádovými obcemi. V letech 1856 – 1858 byla vybudována železnice z Pardubic přes Starou Paku do Turnova a Semil, což vedlo k rozvoji průmyslu i města. V části Řeky po r. 1861 ¨byla postavena Schmittova textilka s dělnickou obytnou čtvrtí. Název Semily se ustálil až v polovině 19. století, kdy se také Semily staly městem. Na starších mapách a dokumentech najdeme i tvary Semil, Semill, Semile či Semille. Od čeho je jméno odvozeno, můžeme se jen dohadovat – podle jazykovědců by mělo označovat osadu „semilů“, tj. lidí, kteří jsou milí nebo kteří se líbí. Počátkem 20. století byly zbourány dřevěné stavby, vznikly kolonie rodinných domků. Po záboru Sudet se do Semil přistěhovali uprchlíci z obsazených území. Během 2. Světové války sloužila většina továren jako skladovací prostory pro německou armádu a v mnohých pracovalo přes 4000 Čechů

GPS pozice

N 50° 36.214', E 15° 20.092'
[GPX]

[MAPY.CZ]