česky english deutsch polski <<<

Příborsko

Hončova hůrka - podmořský vulkanismus

Říká se, že Hončova hůrka byla sopkou. V masivu hůrky tvořeném vyvřelinou pikritem je sice těleso podmořské sopky s žilným doprovodem, ale k výbuchu došlo 800 – 1000 km JV odtud při vrásnění Karpat.

S pozůstatky vulkanismu se dá setkat v pásu vyvřelin spodnokřídového stáří (před 145.5 – 99.6 miliony let), 100 km dlouhém a 15–20 km širokém, táhnoucímu se od Hranic na Moravě, přes Český Těšín až k Bialsku – Biale v Polsku. Vulkanismus souvisí s počínající a krátkodobou tvorbu riftu v pánvi hluboko v oceánu v období vzniku flyšové pánve Vnějších Karpat. Rift přestavuje oslabené místo v zemské kůře (např. průlom, příkopová propadlina, hlubinný pokles) vzniklé roztahováním zemské kůry, kde proniká magma.

Vulkanity tvoří převážně izolovaná žilná tělesa, méně časté jsou podmořské výlevy a akumulace pyroklastického materiálu (úlomky sopečného původu). Vulkanické horniny jsou výjimečné v Pobeskydí v tom, že celé území je jinak tvořeno usazenými flyšovými horninami a vulkanity jimi pouze místy pronikají. Horniny vzniklé v tomto prostoru mají jméno podle města Č. Těšína a odborně se nazývají horniny těšínitové asociace (jedná se hlavně o těšínit a pikrit). Jde o tmavé bazické horniny podobné čedičům a poprvé byly popsány na území ČR. Od I. světové války do 60. let 20. st. zde probíhala těžba kamene. Materiál byl použit na stavbu komunikace Příbor-Mošnov-Ostrava.

O Hončově hůrce vypravuje pověst, že v ní v dávných dobách přebývali trpaslíci. A když sopka chrlila oheň, tu trpaslíci chodili po okolních vsích, sbírali ty, kteří měli na svědomí těžké hříchy, a házeli je do jícnu sopky. Na vrcholku hůrky prý si čert vystavěl hrad, ale ten rozbily balvany, které létaly z jícnu sopky. Čert vystavěl další hrad, ale ten dopadl stejně. Z hradu nezůstalo nic. Na Hončově hůrce zbyly jen díry, ze kterých prý kdysi vylétávaly zmíněné balvany. A ty díry tam bylo možno vidět ještě před 100 lety.

GPS pozice

N 49° 39.560', E 18° 9.191'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark Podbeskydí/Občanské sdružení Hájenka
Ing. Dalibor Kvita
Tel.:604526114
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://