česky english deutsch polski <<< >>>

Příborsko

Hončova hůrka - minerály

Hončova hůrka je významná mineralogická lokalita s nálezem asi 30 druhů minerálů. Dnes jsou nálezy kvalitnějších vzorků již výjimečné. Hůrka je tvořena vulkanickými (efuzivními) horninami, pikrity a těšínity spodnokřídového stáří (před 145.5 – 99.6 miliony let), které zde prorážejí pískovce a jílovce těšínsko-hradišťského souvrství slezské jednotky. Těšínity získaly svůj název podle Českého Těšína, odkud se táhne toto pásmo vyvřelin až k Novému Jičínu.

Vyvřeliny mají charakteristickou mandlovcovou strukturu, která vznikla při tuhnutí lávy v horninách přesycených plyny. Tyto dutiny pak byly vyplněny cirkulujícími hydrotermálními roztoky, z nichž vykrystalovaly různé nerosty. Takto vznikly odrůdy křemene (achát, chalcedon, plasma, křišťál, ametyst, záhněda), kalcit, baryt, dolomit (odrůda miemit), minerály zeolitové skupiny (heulandit, ferrierit). Z rozpadající se matečné horniny se uvolnil olivín a augit. Pro lokalitu je charakteristický výskyt melafyrových pecek, vyplněných zejména kalcitem nebo křemenem a velkých až desítky cm.

Nejhojnějším minerálem je zde kalcit a dolomit. Kalcit se vyskytuje v geodách a mandlích ve zvětrávajícím pikritu, blíže povrchu vyvřelého tělesa, směrem do hloubky geod ubývá. Geody jsou většinou bochníkovitého tvaru, největší nálezy dosahovaly velikosti i přes 1 m. Bílý až šedobílý kalcit, někdy zeleně zbarvený seladonitem, je ve formě jemných až hrubě krystalických agregátů. Kromě krystalů se na lokalitě kalcit nachází v žílách mocných až 30 cm. Druhým nejhojnějším minerálem je dolomit. Byl zde nalezen v geodách s průměrem do 30 cm, konkrecích, mandlích a žilkách. Barva se různí od žluté, přes světle hnědou až do tmavší kaštanové, dolomit může být také zelený, červený, ale i čistě bílý nebo šedobílý.

Hojnou vláknitou odrůdou dolomitu na jižní stěně lomu je miemit tvořící šedožlutou až žlutozelenou vystýlku pecek. Dalším častým minerálem je chalcedon. Nachází se v geodách o průměru do 8 cm v barvách v odstínech šedé, s nádechem do modré, bílé či červené. Některé přecházejí v chalcedonáty až acháty. Takové nálezy jsou vzácnější a najdeme je v mandlovcích a geodách dolomitického kalcitu jako jádro.

GPS pozice

N 49° 39.586', E 18° 9.138'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark Podbeskydí/Občanské sdružení Hájenka
Ing. Dalibor Kvita
Tel.:604526114
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://