česky english deutsch polski <<< >>>

Vítejte v CHKO Beskydy

Střelná

Přinášíme Vám nový systém informací o přírodě Beskyd. Můžete si je na zajímavých místech stáhnout přímo do vašeho mobilního telefonu.

Beskydy

Beskydy

Chráněná krajinná oblast Beskydy, naše největší chráněné území, byla vyhlášena v roce 1973 na ploše 1160 km2. Chrání výjimečné přírodní hodnoty, jimiž jsou zejména původní pralesovité lesní porosty s výskytem vzácných karpatských živočišných i rostlinných druhů, druhově pestrá luční společenstva, unikátní povrchové i podzemní pseudokrasové jevy a rovněž mimořádná estetická hodnota a pestrost ojedinělého typu krajiny vzniklého historickým soužitím člověka s tímto územím.

Beskydy 2

Beskydy 2

Střelná leží v Lyském průsmyku, který odděluje Bílé Karpaty na jihu od Javorníků na severu. V obci se dochovala roubená zvonice východního typu a původní roubená chalupa se stodolou. Kostel Panny Marie Nanebevzaté byl postaven v letech 1968 až 1971, ale nesměl být přes 20 let z ideologických důvodů vysvěcen. Po jeho vysvěcení, ke kterému došlo teprve 22. srpna 1992, se zavedla tradice poutí (15. srpna). V obci se nachází tři odprosné kříže – u kostela, u zvonice a na konci obce, u kterých se zastavoval pohřební průvod při cestě na hřbitov do Lidečka a prosilo se za odpuštění hříchů nebožtíka. V dolní části u silnice se nachází malá kaplička se sochou Panny Marie, nazvaná Panna Maria La Strada (Panna Maria u cesty). Nejstarší pamětník osudů Střelné je lípa nad tunelem z konce 17. stol. Podle pověsti se zde nachází tajná podzemní chodba. Zdejší krajina je mozaikou lesů, luk a pastvin s množstvím vzácných rostlin a živočichů.

www.strelna.cz www.strelna.hornolidecsko.cz

Strelna-roubena zvonice

Strelna-roubena zvonice

Ochrana přírody

Přírodovědně nejcennější a zároveň turisticky nejatraktivnější území v CHKO Beskydy jsou chráněna v národních přírodních rezervacích (NPR) Radhošť, Čertův mlýn – Kněhyně, Mazák, Mionší, Pulčín – Hradisko, Razula, Salajka a v dalších 46 přírodních rezervacích a památkách.

Užitečné informace

O přírodu Chráněné krajinné oblasti Beskydy pečuje Správa CHKO Beskydy se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm. Kontakt: Správa CHKO Beskydy Nádražní 36 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 654 293 e-mail: beskydy@+ přípona nature.cz www.beskydy.ochranaprirody.cz

GPS pozice

N 49° 10.632', E 18° 5.868'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice
Tel.:777044758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz