česky english deutsch polski <<< >>>

Příborsko

Ledovcové souvky

Český masív a Karpaty se po ústupu mělkého moře z Karpatské předhlubně v průběhu třetihor definitivně staly souší. Nastupující čtvrtohory (kvartér) jsou nejmladším geologickým obdobím, které zahrnuje poslední přibližně 2 miliony let. Toto období je ve srovnání s předchozími geologickými obdobími krátké, přesto v utváření naší krajiny hrálo nezanedbatelnou­ roli.

Typické byly cyklické klimatické změny, střídání dob ledových (glaciálů) oddělených obdobími teplého klimatu (interglaciály). Při ochlazení došlo ke vzniku rozsáhlých kontinentálních ledovců.

Území ČR se v době staršího kvartéru (pleistocénu) rozkládalo v oblasti mezi severoevropským kontinentálním ledovcem a horským ledovcem na jihu, který pokrýval Alpy. V prehistorické době, pamatující člověka, pokryl území severní Moravy a Slezska kontinentální ledovec dvakrát, vždy na dobu přibližně 60 000 let.

Při předposledním velkém sálském zalednění před 180 000 – 230 000 lety pronikl ledovec až do oblasti Moravské brány. Glaciální sedimenty z této doby ledové jsou hojné v různých odkryvech a místy vystupují na povrch, zatímco sedimenty ze staršího zalednění před 420 000 – 480 000 lety (halštrovská doba ledová) vystupují na povrch jen ojediněle. Kontinentální ledovec nejmladšího, viselského zalednění na naše území nezasáhl. Při své cestě na jih ledovec drtil zemský povrch a úlomky hornin (souvky) nesl sebou. Díky tomu jsou v tzv. eratickérn (souvkovérn) materiálu přítomny horniny severoevropského původu, zejména ze Skandinávie a Pobaltí, k nimž patří i známé bludné balvany. Malou ukázku můžete vidět na blízkém betonovém informačním panelu.

Nejstarším kulturním nerostem je ledovcový souvek ze severských oblastí kolem baltického moře, zvaný pazourek. Jde o jemnozrnný sedimentární druh křemene (SiO2). V paleolitu z něj vznikaly nejdokonalejší nástroje a výroba různých předmětů z pazourku přetrvala až do 19. st., kdy se z něj vyráběly křesadla nebo kamínky do křesadlových zámků střelných zbraní. Vlastnosti pazourku jako tvrdost, ostrost hran a dobrá štípatelnost z něj učinily „kámen kamenů“. Hojné rozšíření pazourků na Moravě a ve Slezsku vyznačuje jižní hranici pevninského ledovce. Pazourek byl v mladém paleolitu významným obchodním artiklem, který se na naše území také importoval.

GPS pozice

N 49° 39.573', E 18° 8.288'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark Podbeskydí/Občanské sdružení Hájenka
Ing. Dalibor Kvita
Tel.:604526114
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://