česky english deutsch <<< >>>

Z Českého Dubu k Mnichovu Hradišti

Káčov

Zalesněný, výrazný čedičový suk (350 m) nad soutokem Mohelky a Jizery. Je to významná geologická lokalita. Odnosem půdy a okolních hornin došlo k obnažení žíly – bývalého sopečného komínu. Předpokládá se, že ve třetihorách došlo v těchto místech k sopečnému výbuchu, při kterém žhavá láva prorazila nadložní vrstvy křídových pískovců. Okolní horniny byly přetaveny a docházelo tak ke vzniku nových minerálů. Produktem této přeměny je vypálený pískovec zvaný káčovák, který ve vodě tvrdne. Používal se jako stavební materiál při budování jezů a dalších vodních staveb. Chráněné území na Káčově má bohatou tradici. Již v roce 1950 byla zřízena přírodní rezervace Káčov obsahující mnohem větší území, avšak vyjma území budoucí přírodní památky. I přes svůj přírodovědný význam byla rezervace v roce 1965 zrušena. Mezitím roku 1953 ale vznikla dosavadní přírodní památka Vrch Káčov. Zajímavostí je, že již roku 1925 přidělil Státní pozemkový úřad v Praze vrch Káčov katastru obce Sychrov do správy odboru Klubu českých turistů v Mnichově Hradišti. Jedná se tedy svým způsobem o jednu z nejstarších rezervací v České republice.

GPS pozice

N 50° 33.223', E 14° 59.033'
[GPX]

[MAPY.CZ]