česky english deutsch polski <<<

Palkovické Hůrky

Hrad Myslík (507 m. n. m.)

Pozůstatky drobného středověkého opevnění se nachází na strmém vrchu zvaném Hradisko (507 m. n. m.), který se prudce zvedá z pravého břehu říčky Ondřejnice při cestě z Hukvald do Kozlovic. Hradisko je jedním z vedlejších vrcholů nejvyššího kopce Palkovických hůrek, Kubánkova (660 m n. m.). Kopec Hradisko má protáhlý tvar SV-JZ směru.

Před vrcholem je hřeben přeťat hlubokým, ve skále vylámaným příkopem o šířce cca 6 až 8 m. Na konci hřebene byla odlámáním příkopu vytvořena jakási nástupní plošina pro most do jádra.

Jádro je tvořeno samotným vrcholem Hradiska, vysokého pahorku vejcovitého až hruškovitého půdorysu. Nejvyšší bod Hradiska je tvořen skupinou vystupujících skalisek. Jižní kvadrant jádra je i s částí hmoty centrálních skalisek odtěžen do pravého úhlu asi 2 – 3 m pod úroveň nejvyššího bodu. Patrně v těchto místech byly s použitím stěn skalisek založeny základy centrální stavby. Její rozměry se mohly pohybovat mezi 5 – 6 m x 6 – 8 m. Jelikož se podle všech podkladů jednalo o velmi malý strážní hrádek, pak by touto stavbou mohl být věžový strážní objekt na kamenném základě.

Pro svou extrémně malou plochu, maximálně 18 – 20 m x 10 – 12 m, zde mohla existovat nanejvýš ještě budova brány. Kvůli strážní funkci nebyl původně celý kopec a hlavně vrchol zalesněn.

Posádka hrádku tak mohla kontrolovat ruch v údolí na cestě z Hukvald do Kozlovic, ale i činnost na hradě Hukvaldy. Existence lokality na přístupové cestě k hradu tak naznačuje možnost jeho využití jako jakéhosi strážního předsunutého stanoviště, jak by tomu ostatně napovídala jeho výrazně ostrožná nepřístupná poloha.

Archeologický materiál byl získán na JV straně při vrcholu suťového kužele. Na mikroplošce 50×50×30 cm bylo objeveno kolem stovky nálezů, převážně keramických zlomků. Dále byly nalezeny 3 kusy kostí a jeden hřeb s příčnou T hlavicí. Celý soubor lze datovat do 14., snad i 15. století.

GPS pozice

N 49° 36.811', E 18° 14.972'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark Podbeskydí/Občanské sdružení Hájenka
Ing. Dalibor Kvita
Tel.:604526114
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://