česky english deutsch <<< >>>

Z Českého Dubu k Mnichovu Hradišti

Zásadka – zámek

Zásadka je zřícenina zámku, původně menší tvrz, založená ve 14. století na prudkém ostrohu na levém břehu Jizery nad jejím soutokem s Mohelkou. Nachází se u vesnice Sychrov u Mnichova Hradiště, ve výšce 260 m n. m. a je chráněna jako kulturní památka České republiky.[1] Historie Původně menší vladyckou tvrz nechal postavit zřejmě rytíř ze Zásadky, patrně Ješek Ocas ze Zásadky nebo jeho bratr Ješek. První písemná zpráva o tvrzi je datována rokem 1406 při její koupi Matějem Pomazánkou ze Zlivi.[2] Další vlastníci V 15. století sídlo vlastnili Čuchové z Navarova a ze Zásady, kteří ji prodali kvůli dluhům roku 1452 Jiřímu z Poděbrad. Koncem 15. století za vlastnictví Frycka z Daliměřic je sídlo uváděno pod názvem Nová Zásadka, protože byla tvrz po změně majitelů zřejmě přestavěna. Za Jana Hrzána z Harasova (1520) a Petra Samšinského ze Samšiny (1539) se mluví o „zpustlém zámku“. Zásadku přestavěl na renesanční zámek zřejmě Zikmund Vančura z Řehnic, který ji koupil v roce 1560. Stavební úpravy zde prováděl počátkem 17. století i Václav Budovec z Budova, který sídlo koupil v roce 1604. Po rychlém střídání majitelů získávají sídlo na konci 17. století definitivně Valdštejnové, kteří ho připojují k panství Mnichovo Hradiště. Za Valdštejnů došlo k postupnému úpadku místního hospodářství. Zámek pak byl užíván až do počátku 19. století, kdy ho obýval jen panský hajný. Roku 1790 zámek vyhořel, ale ještě v roce 1820 měl střechu. Definitivně chátrá v 2. polovině 19. století. V držení Valdštejnů zůstala Zásadka až do roků 1945.[3][2] Dnešní stav Za nejstarší část dnešní zříceniny se považuje částečně zasypaný dvoutraktový palác s valeně zaklenutými suterény na severní straně. Na jižní straně stávala čtverhranná věž, dnes dochovaná jen v terénních pozůstatcích. Celou severozápadní a jihozápadní stranu areálu pak zaujímal výstavný renesanční palác.[4]

GPS pozice

N 50° 33.364', E 14° 58.926'
[GPX]

[MAPY.CZ]