česky english deutsch <<< >>>

Z Českého Dubu k Mnichovu Hradišti

Mohelnice

Údolní ves při ústí Mohelky do Jizery. Připomíná se od r. 1352. Ovšem dle tribunového kostela P. Marie ze 3. čtvrtiny 12. století je historie vsi podstatně starší. Kostel byl v r. 1876 restaurovaný, dochoval se původním stavu, jen byl doplněn o pseudorománskou předsíň. Je to vzácná památka naší románské architektury. Hlavní oltář je pseudorománský od řezbáře Petra Buška ze Sychrova. Kostel Panny Marie Románský tribunový kostel – neomítaná stavba z kvádříkového zdiva z 3. čtvrtiny 12. stol. s apsidou na východní straně a hranolovou věží v západním průčelí (jeden z našich nejseverněji položených románských kostelů). Na severní straně přistavěna novorománská sakristie (součást puristické rekonstrukce Josefa Mockera). Na některých kvádřících dochovány kamenické značky (např. u věže). Na jižní straně románský portál. Horní římsa zdiva zdobena obloučkovým vlysem se zubořezem, konzolky zubořezu zakončeny různými geometrické či rostlinné motivy. Na severní straně lodi zazděna pod římsou v linii obloučkového vlysu hlava „Turkyně“ opředená pověstmi. Na věži sdružená románská okénka. Kruchta nesena válcovým románským sloupem se zdobenou hlavicí. Kazetový dřevěný strop z 19. stol. V apsidě výmalba Fr. Sequense z r. 1876 (sv. Arnošt a sv. Anna), v zaklenutí přemalována 1906 J. Vysekalem. Oltář se znaky Valdštejnů a Schwarzenberků, stejně jako modlitební lavice, dílem lidových řezbářů Dominikma Petra Buškových. V interiéru mimo jiné obraz, ukazující podobu kostela před puristickou přestavbou (v pozadí s Káčovem a hradem Zásadkou). Kostel obklopen hřbitovem.

GPS pozice

N 50° 33.635', E 14° 58.672'
[GPX]

[MAPY.CZ]