česky english deutsch <<< >>>

Z Českého Dubu k Mnichovu Hradišti

Hradec nad Jizerou - hradiště

Hradiště na rychle se rozšiřující ostrožně nad pravým břehem Jizery. Ostrožnu vymezuje strmý sráz k Jizeře od severovýchodní po severozápadní stranu. Převýšení nad tokem dosahuje 20m. Od severozápadu k jihozápadu padá sráz do rokle, která se na jihu kolmo napojuje k další rokli, která zaniká jižně pod hradištěm. Trojúhelníkovou ostrožnu z přístupné jihovýchodní strany přepažuje obranná linie, která se skládá z valu a vnějšího příkopu. V jižní části se val stáčí nad roklí k severozápadu a dále vede nad hranou srázu dalších zhruba 50m. Nad roklí již příkop neprobíhá. Celková opevněná plocha dosahuje 1,5ha. Dnešní torzo hradby v podobě valu má rozdílnou výšku, v nejlépe dochované části dosahuje až 3m a 8m šířky. Příkop je dnes téměř neznatelný. Hradba měla dvě fáze, původně byla dřevohlinitá, poté byla přestavěna a doplněna čelní kamennou zdí. Dosahovala šířky 5m a vnější příkop byl hluboký až 3m a široký 8m. Hradiště je datováno do 9. a počátku 10.století. Pravděpodobně střežilo důležitý brod přes Jizeru, který se nachází přímo pod hradištěm.

GPS pozice

N 50° 33.512', E 15° 0.820'
[GPX]

[MAPY.CZ]