česky english polski <<< >>>

Veřovické vrchy

Velký Javorník

Velký Javorník je jedním z nejnavštěvo­vanějších beskydských vrcholů. Jeho jméno je odvozeno pravděpodobně od otužilejších javorů klenů, které rostou na svazích hory. Podle pověsti zde byly od pradávna pohřbívání sebevrazi. V 19. století zde vznikl první turistický spolek v Rakousko-Uhersku moravská Pohorská jednota Radhošť, z jejichž sbírek byla postavena řada beskydských chat a útulen.

Při své návštěvě arcibiskup Dr. Theodor Kohn (1895) nechal postavit za své náklady útulny na Velkém Javorníku a Ondřejníku. V r. 1915 chata na Javorníku vyhořela.

Pohorská jednota Radhošť začala v r. 1931, po Všeslovanské slavnosti spojené s odhalením sousoší Cyrila, Metoděje a sochy Radegasta, uvažovat o stavbě chaty na Velkém Javorníku. Základní kámen byl položen roku 1934 u příležitosti 50. výročí založení Pohorské jednoty Radhošť. Chata byla postavena podle plánů Aleše Parmy, byla dostaveníčkem pravých turistů a říkalo se jí Benjamínek. Slavnostně otevřena byla 4. 8. 1935 a náležela k ní dřevěná hospodářská budova s komorou a prádelnou a otevřená kuželna. Současně se upravila příjezdová cesta, studánka a serpentiny z Horeček. V r. 1936 byla útulna dokonaleji vybavena, a zároveň zřízena cesta ke studánce a rozšířena vozová cesta přes Rokytnou na Velký Javorník.

Spolek Pohorská jednota, který působil na poli kulturním, hospodářském, sportovním, vzdělávacím i politickém, byla pro náš kraj velikým přínosem. V současné době je snaha upravit chatu i okolí tak, aby se opět skvěla jako Benjamínek.

V roce 2013 doplnila vrchol dřevěná rozhledna, ze které je možno obhlédnout podstatnou část Moravskoslezkých beskyd, Podbeskydí, Nízkého a Hrubého Jeseníku.