česky english deutsch polski <<< >>>

Veřovické vrchy

PP Velký Kámen (638-745 m n. m.)

PP Velký Kámen se nachází mimo značené turistické trasy na SZ úbočí Velkého Javorníku (918 m. n. m.) nad lesní svážnicí, přibližně 200 m pod vrcholem. Leží v nadmořské výšce 638–745 m ve Veřovických vrších, západní části Radhošťské hornatiny, asi 2 km JV od Veřovic a celková rozloha činí 3,6 ha. PP chrání cenný geomorfologický útvar – rozsáhlý výchoz pískovcových godulských vrstev značně rozrušený erozní činností a přírodě blízký lesní porost s vysokou biodiverzitou vázaný na toto stanoviště. Území leží na okraji výskytu godulských vrstev s hrubě rytmickým flyšem se silně lavicovitými glaukonitickými pískovci, níže po svahu vystupují pestré godulské vrstvy. Obnažená čela vrstev tvoří několik desítek metrů dlouhou skalní stěnu, svahy pod ní jsou pokryty hrubou balvanitou sutí. Na podloží se vyvinuly hnědé lesní půdy.

Lesní porosty náleží do 5. lesního vegetačního stupně s převážným zastoupením klenové bučiny a svahové jedlové bučiny. V malém rozsahu je zastoupena i suťová javořina. Porost, přestože byl hospodářsky využíván, má v současné době charakter víceetážového přirozeného lesa. Uváděné stáří horního patra je přes 180 let a v oblasti Velkého Javorníka se jedná o jeden z nejstarších přírodě blízkých lesů. Od doby vyhlášení 3. 8. 1999 se zde lesnicky nehospodaří. Péče je směřována především k ochraně přirozeně zmlazené jedle bělokoré ve spodním patře.

V bylinném patře najdeme kyčelnici devítilistou a cibulkonosnou, měsíčnici vytrvalou, bažanku vytrvalou, šalvěj lepkavou, udatnu lesní, pižmovku mošusovou a další druhy. Osluněné skalky obývá zmije obecná a ještěrka živorodá. Lze zahlédnout datla černého, strakapouda velkého, krkavce velkého, žlunu zelenou, jestřába lesního, kosa horského, pěvušku modrou a drobné savce, např. plcha velkého a veverku obecnou.