česky english deutsch polski <<< >>>

Veřovické vrchy

Padolí

Padolí je údolí mezi Velkým Javorníkem (918 m n. m.) a Dlouhou (860 m n. m.). Kdysi tudy vedla důležitá obchodní stezka ze Štramberka do Rožnova pod Radhoštěm. Nachází se u jižního okraje horské chatové osady Padolí jihovýchodně od obce Veřovice. Kolem rozcestníku protéká říčka Jičínka, na které je níže po proudu malá vodní nádrž.

Velmi charakteristickým vrstevním členem slezské jednotky je nadložní mazácké souvrství, v minulosti označované jako pestré godulské vrstvy. Tato litostratigrafická jednotka se obvykle vyznačuje střídáním cihlově červeně a šedozeleně zbarvených jílovců, výše s tenkými vložkami šedých jemnozrnných křemitých pískovců. Mazácké souvrství je rozděleno souborem písčitého flyše na spodní a svrchní část. Litologie odráží nástup oxidačních podmínek ve slezském pánevním sedimentačním prostředí.

Ve Veřovických vrších, na severozápadním úbočí Velkého Javorníku (918 m n. m.), přibližně 200 m pod vrcholem, se rozkládá přírodní památka Velký Kámen. Předmětem ochrany je cenný geomorfologický útvar – rozsáhlý výchoz pískovcových godulských vrstev značně rozrušený erozní činností a přírodě blízký lesní porost s vysokou biodiverzitou vázaný na toto stanoviště. Území leží na okraji výskytu godulských vrstev s hrubě rytmickým flyšem se silně lavicovitými glaukonitickými pískovci, níže po svahu vystupují pestré godulské vrstvy. Obnažená čela vrstev tvoří několik desítek metrů dlouhou skalní stěnu, svahy pod ní jsou pokryty hrubou balvanitou sutí.

V katastru obce Veřovice se nachází v horních břidlicových vrstvách, zvaných Veřovické, železná ruda ocelek. Ta se dolovala v 19. století, od r. 1850. Ruda se poté vozila do Frýdlantu na zpracování v železných hutích a na hamrech. Jelikož ruda měla malý obsah železa a zpracování bylo nákladné, byla těžba rudy v okolí obce zastavena. V nedalekém okolí obce se nachází řada skal, byl zde lámán kámen na stavbu domů a z lomu na úbočí Kamenárky se těžily kamenné desky sloužící ke dláždění cest.

GPS pozice

N 49° 31.101', E 18° 8.476'
[GPX]

[MAPY.CZ]