česky english deutsch polski <<< >>>

Kunčice pod Ondřejníkem

Těžba železné rudy

Od 16. st. se v okolí Kunčic dobývala železná ruda, která se vozila nejdříve do Frenštátu p. Radhoštěm, později do Starých Hamrů a Frýdlantu n. Ostravicí a Čeladné. Těžba probíhala také v okolí Frenštátu, Bordovic, Trojanovic, Veřovic, Tiché, Kozlovic, Lhotky. První šachty na těžbu železa vznikaly v Kunčicích kolem r. 1860. Ruda se dobývala z malých hloubek, max. 20 – 25 m, ale většinou méně. Rudné žíly o tloušťce 10 – 20 cm vedly téměř vodorovně pod povrchem. Blíže k povrchu ležely někdy i celé bloky a balvany rudy značné velikosti. Ruda se nacházela v hlinité břidlici, tzv. spliži, obsahující jen asi 20 % železa.

Na povrch se ruda dostávala rumpálem. Byla to hřídel, na který se točením rukama navinoval provaz, kde byl upevněn kbel plněný rudou. Šachty a příčné štoly byly proti sesutí zajištěny dřevěným bedněním z kulatiny a prken. Břidlice vyzvednutá při hloubení šachet a chodeb se shromažďovala na hromady zvané výsypy a používala se na zemní práce.

Největší počet vyhloubených a osazených šachet byl okolo r. 1860 a to počtem 65. V době rozkvětu dolování rudy jezdil do Kunčic čtvrtletně k prohlídce havířského díla ředitel huti z Frýdlantu, Josef Kleinpetr. Prohlédl dílo, vstupoval do šachet a dával pokyny. Slabé dílo zastavil a vytyčil nové. S klesající kvalitou těžených rud a s rozšířením železniční dopravy a dovozem kvalitnějších rud bohatších na železo místní těžba klesala, až r. 1896 zanikla. Poslední šachtu na „Humbarku“ zasypali v době první světové války.

Na tomto místě byla zmapována a prozkoumána štola Papradná z 19. st. Dosahuje délky 32 m, dále je zavalena. Celé dno je zaplaveno vodou do výšky asi půl metru. Vchod do štoly je dnes zasypán a opatřen železnou mříží.

Podle vyprávění několika místních obyvatel mají být v Kunčicích podzemní chodby, které vedou směrem k Ondřejníku. Jsou prý pozůstatkem po těžbě železné rudy a některé měly také sloužit jako úkryty nebo únikové chodby v případě přepadení nepřáteli. Podle neověřené informace v jednom z domů vychází chodba do sklepa.

GPS pozice

N 49° 32.676', E 18° 17.081'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Občanské sdružení Hájenka
Dalibor Kvita
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://