česky english deutsch polski <<< >>>

Kunčice pod Ondřejníkem

Kostel sv. Prokopa a Barbory

R. 1928 zakoupil Ing. Eduard Šebela, generální ředitel Báňské a hutní společnosti v Ostravě (Vítkovických kamenouhelných dolů), na tehdejší Podkarpatské Rusi v obci Hliňance Čynadijova v okrese Svalava řeckokatolický dřevěný kostel. Tamním farníkům údajně zaplatil 24 000,–. Šebela tento kostelík věnoval kunčickému Okrašlovacímu spolku, jehož byl předsedou.

Kostelík zasvěcený sv. Archandělu Michaelu byl původně pravoslavný a pochází z konce 17. nebo zač. 18. st. Postaven je z dubového dřeva. Obyvatelům v Hliňance už prostorově nevyhovoval, vystavěli nový zděný a tento chátral. R. 1931 jej firma Ing. Vojáčka rozebrala na jednotlivé očíslované díly a po železnici nechala převézt do Kunčic pod Ondřejníkem. Jako místo znovupostavení bylo vybráno návrší nad železnicí proti Šebelově vile, tehdy zvané Na humenci. Střecha musela být zhotovena znova a věž kostela se nedochovala vůbec, takže byla postavena nová, podle jiných dochovaných kostelů bojkovského typu (vyznačuje se odstupňovanou jehlanovitou střechou zakončenou báněmi). Kostel byl zasvěcen patronům horníků sv. Prokopu a Barboře v neděli 23. srpna 1931 biskupem Msgre. Janem Stavělem.

Jako první obřad se zde r. 1937 konala svatba Šebelovy dcery Milady s hrabětem Larischem-Mönichem. Svatba člena hraběcí rodiny byla významnou událostí. Právě tomuto účelu byl původně kostelík Dr. Ing. Šebelou zakoupen a zrekonstruován.

Kostel je typickým představitelem podkarpatoruské kostelní architektury. Dominují mu tři stupňovité věže, které představují tři původně oddělené části, jak určovaly liturgické předpisy. V Řeckokatolické církvi kněz sloužil mši ve svatyni, odděleně za dřevěnou ozdobnou stěnou, zvanou ikonostas. Při začátku mše se otevřely dvířka, aby na kněze bylo vidět. V prostřední části kostelíka byl prostor pro ty, kteří již byli pokřtěni, v poslední části kostelíka, hned za dveřmi, byl prostor pro nepokřtěné.

Okolo hřbitova se nachází urnový háj založený r. 1963. V 80. letech 20. st. prošel kostelík náročnou opravou.

GPS pozice

N 49° 32.094', E 18° 18.174'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Občanské sdružení Hájenka
Dalibor Kvita
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://