česky english deutsch polski <<< >>>

Vítejte v CHKO Beskydy

Lidečko

Přinášíme Vám nový systém informací o přírodě Beskyd. Můžete si je na zajímavých místech stáhnout přímo do vašeho mobilního telefonu.

Beskydy

Beskydy

Chráněná krajinná oblast Beskydy, naše největší chráněné území, byla vyhlášena v roce 1973 na ploše 1160 km2. Chrání výjimečné přírodní hodnoty, jimiž jsou zejména původní pralesovité lesní porosty s výskytem vzácných karpatských živočišných i rostlinných druhů, druhově pestrá luční společenstva, unikátní povrchové i podzemní pseudokrasové jevy a rovněž mimořádná estetická hodnota a pestrost ojedinělého typu krajiny vzniklého historickým soužitím člověka s tímto územím.

Beskydy 2

Beskydy 2

Lidečko leží v údolí říčky Senice, jejíž tok tvoří rozhraní dvou pahorkatin Vizovických vrchů a Javorníků. Nejvýše položeným místem katastru je Krajčice (730 m n. m.). Barokní kostel svaté Kateřiny Sinajské byl roku 1700 vystavěn na místě původního kostela z roku 1511. Socha svatého Jana Nepomuckého je z roku 1753 a barokní kamenný kříž z roku 1756. V roce 1968 byl převezen dům řečený Fojtství do Valašského muzea v Rožnově pod Radhoštěm. Na okraji obce se nachází chráněný přírodní pískovcový skalní útvar Čertovy skály, nad kterým je vrchol Kopce (699 m n. m.) se zbytky pravěkého hradiska. Čertovy skály slouží jako cvičná horolezecká stěna. Zdejší krajina je spíše drsnější, hornatější, s mozaikou lesů, luk a pastvin, s množstvím vzácných rostlin a živočichů.

www.lidecko.cz www.lidecko.hornolidecsko.cz e-mail: lidecko@centrum.cz

Lidecko-čertovy skály

Lidecko-čertovy skály

Ochrana přírody

Přírodovědně nejcennější a zároveň turisticky nejatraktivnější území v CHKO Beskydy jsou chráněna v národních přírodních rezervacích (NPR) Radhošť, Čertův mlýn – Kněhyně, Mazák, Mionší, Pulčín – Hradisko, Razula, Salajka a v dalších 46 přírodních rezervacích a památkách.

Užitečné informace

O přírodu Chráněné krajinné oblasti Beskydy pečuje Správa CHKO Beskydy se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm. Kontakt: Správa CHKO Beskydy Nádražní 36 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 654 293 e-mail: beskydy@+ přípona nature.cz www.beskydy.ochranaprirody.cz

GPS pozice

N 49° 12.182', E 18° 3.078'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice
Tel.:777044758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz