česky english deutsch polski <<< >>>

Kunčice pod Ondřejníkem

Zbojník Ondráš

O zbojníku Ondrášovi, „pánovi Lysé hory“, kolovaly pověsti od 18. st. na celém východomoravském a slezském karpatském území. Legendy o tom, kam si po Beskydech Ondráš a jeho zbojnická tlupa schovávali naloupené poklady, již bylo napsáno mnoho.

Ondráš, vlastním jménem Ondřej Fuciman z Janovic se narodil r. 1680. Byl prvorozeným synem janovického fojta Ondřeje Fucimana a jeho ženy Doroty. Jeho rodina patřila k nejbohatším selským rodům na frýdeckém panství. Do školy chodil Ondráš ve Frýdlantě a na gymnázium v Příboře (piaristický klášter), odkud byl vyloučen pro rvačky.

Narodil se v době, kdy byli sedláci zle utiskováni vrchností. Jako hlavní Ondrášův nepřítel je uváděn majitel frýdeckého panství, pod které patřily i Janovice, František Vilém hrabě Pražma z Bílkova. Za jeho držby byl útisk poddaných vystupňován k nesnesitelným poměrům. Ondrášův odchod ke zbojnické činnosti je zdůvodňován několika variantami. Příčinou mohly být vyhrocené neshody mezi jeho otcem a hrabětem Pražmou anebo tehdejším purkrabím Prchlíkem. Jiným důvodem mohlo být Ondrášovo zběhnutí od vojska.

Počátkem Ondrášovy zbojnické éry (1709) se dá označit konflikt v hospodě, který skončil smrtí dozorce (panského drába) Vávry. Ten tehdy chodil za Ondrášovou milenkou, dcerou fojta staroměstského. Ondráš a jeho kumpáni, snad dokonce samotný Juráš, vlastním jménem Jiří Fuciman z Malenovic, který měl s Vávrou neustálé spory, tehdy Vávru ztloukli a ten pak zemřel. Ondráš a jeho druzi pak prchli a s nimi i jeho milá. Ta se po určité době sama vrátila domů a byla přinucena frýdeckou vrchností k potupnému sloužení na zámku. Ondráš se ji snažil vysvobodit, ale to se mu nepodařilo a jeho děvče brzy zemřelo žalem. Stal se vůdcem zbojníků a společně pak přepadávali okolní města. Nakonec Ondráše pro peníze zradili jeho vlastní druzi, v čele s bratrancem Jurášem. Ten dal Ondrášovi ve sviadnovské hospodě roku 1715 osudnou ránu obuškem, která ukončila život zbojnického velitele. Ondrášovo tělo bylo po smrti převezeno do Frýdku, kde bylo rozčtvrceno a jeho části pro výstrahu rozvěšeny na různých částech města.

Zbojníci si odměny dlouho neužili. Pokračovali ve zbojnické činnosti a byli uvězněni či popraveni. Juráš byl popraven v Těšíně lámáním pomocí okutého kola.

GPS pozice

N 49° 32.664', E 18° 17.055'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Občanské sdružení Hájenka
Dalibor Kvita
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://